Thought Field Therapy (TFT)

Een van de meest recent beschikbaar gekomen psychotherapeutische technieken zijn Thought Field Therapie (TFT), TFT en Emotional Freedom Technique, EFT waarbij EFT is afgeleid uit Thought Field Therapy. TFT is ontstaan uit de gecombineerde kennis over acupunctuur meridiaanpunten en modern hersenonderzoek. De technieken zijn zeer krachtig met de opvallende eigenschap dat ze direct werken. Vaak met een radicale verwijdering van een emotioneel psychisch probleem. Psychische problemen zoals trauma's, (existentiële) angsten, fobieën en verslavingen (roken, eten, alcohol) zijn hiermee te behandelen. Vanwege de vaak meervoudige problematiek die deze ongemakken met zich mee brengen zijn in de regel toch nog meerdere behandelingen nodig. In het verwerken van traumatische ervaringen blinkt Thought Field Therapie (TFT) bewezen uit! Het is daarmee Evidence based. Ook (chronische) pijnklachten kunnen positief worden beïnvloed en zodoende kan TFT ingezet worden bij pijnmanagement. Met dien verstande dat pijn een nuttig signaal kan zijn en er dus eerst naar gekeken dient te zijn door een (huis)arts. 
Voor het overgrote deel van de cliënten is het resultaat van de behandeling blijvend over lange duur, wellicht een leven lang.

Hoe komt dat Thought Field Therapie (TFT) werkt?

De reden dat Thought Field Therapy zo snel werkt, is even eenvoudig als logisch. Ze grijpen in op het energetische systeem van de mens en beïnvloeden het zelfhelende vermogen van de mens. Om dit te begrijpen is een andere kennis insteek nodig dan gewoonlijk bij conventionele psychotherapieën. Een insteek waarbij naast psychologie, biologie ook inzicht in de energie (quantum) fysica wordt betrokken. Binnen de quantum fysica is het bekend dat veranderingen binnen een klein energetisch/informatie veld een ander gerelateerd groot systeem kan beïnvloeden.
In de analogie met quantum fysica gaat Thought Field Therapy er vanuit dat een zogenaamde ‘verstoring’ (Pertubation) binnen een ‘gedachte veld’ (Thought Field) een groot systeem zoals de mens kan beïnvloeden met allerlei effecten in de zenuwen, hormoonhuishouding, emoties enz. Dat wil zeggen dat een in trilling gebrachte verstoring binnen een gedachteveld zaken kan oproepen zoals angstig worden, zweten, hartkloppingen enz. Door de verstoring (energie en informatie) om te slaan of energetisch te bewerken worden radicale verbeteringen in de klachten bereikt. Net zoals energie in de quantum fysica ofwel gewoon op zijn plaats (in een baan) blijft ofwel verspringt in energieniveau, verspringt de subjectieve ervaring van de klacht van cliënten ook. Analoog hieraan gebeurt er niets of reageert de cliënt op de behandeling. TFT is daarmee een veilige behandeling. Binnen een sessie kan zo een verstoring in het gedachte veld in stappen worden opgelost. 

Dat Thought Field Therapy zeer snel werkt is met onderzoek aangetoond met MRI scans. Daarnaast beïnvloedt TFT op een positieve manier het autonome zenuwstelsel van de mens. Een indirecte maat daarvoor is de Heart Rate Variability (HRV) waarde afkomstig uit cardiologisch onderzoek. De HRV waarde komt voort uit metingen van de variaties van de intervallen tussen hartslagen. Deze waarde wordt gezien als een indirecte maat voor de kans op overlijden van iemand. Je zou kunnen stellen: en daarmee omgekeerd de gezondheid van iemand en diens werking van het autonome zenuwstelsel. Een geslaagde behandeling laat zien dat de HRV waarde van cliënten na behandeling is opgeschoven naar een meer optimale waarde. Deze metingen zijn objectief en herhaalbaar. Net zoals de behandeling met Thought Field Therapy reproduceerbare resultaten geeft in de praktijk en binnen klinisch onderzoek. Dit is een belangrijke eigenschap die wordt gewaardeerd in wetenschappelijk onderzoek. Psychotherapie is met de komst van TFT kwantificeerbaar geworden! 
Verdere informatie kan worden gevonden in recente literatuur en onderzoek op het Internet of in wetenschappelijke bibliotheken.

Doordat een Thought Field Therapy behandeling zo snel verloopt zijn mensen wel eens geneigd om niet te geloven dat het werkt. Merkwaardig genoeg vergeten ze dan dat er een probleem was en dat na de behandeling er blijkbaar geen probleem meer is. Dit wordt ook wel het APEX-probleem genoemd. Een van de redenen is dat de meeste mensen langdurig en alleen maar hebben gehoord dat therapie langzaam doorwerkt, lang duurt enz. Dat is dan een ingesleten verwachting. Ervaringen van cliënten laat zien dat voordat de behandeling begint de klachten (bijvoorbeeld angst) eenvoudig zijn op te roepen en dat na behandeling het oproepen van de klacht (bijvoorbeeld angst) niet meer lukt. Er is dan tijdens de behandeling iets veranderd. Ervaringen van therapeuten elders op de wereld laat zien dat deze wijzigingen voor de meeste mensen blijvend zijn. 

Met de toepassing van TFT kan iemand direct geholpen worden bij een psychische klacht. Het zou jammer zijn de techniek alleen maar als een soort van pilletje te gebruiken. Iemand heeft een fobie of angstklacht namelijk niet zomaar gekregen. Inzicht in het ontstaan en het hoe en waarom van de klacht en het effect op het dagelijks leven kan iemand helpen zijn zelfbewustzijn te verruimen. Ik raad cliënten dan ook aan om ook te kijken wat er van de (voormalige) klacht te leren valt. Met andere woorden: Thought Field Therapy wordt bij voorkeur geïntegreerd binnen een behandeling waardoor de cliënt er wijzer van wordt.

Naast therapie wordt Thought Field Therapy ook gebruikt om prestaties van mensen te verbeteren. Of dit nu op lichamelijk of geestelijk niveau ligt. Bijvoorbeeld als iemand tijdelijk warrig is of niet goed functioneert, of tegen een grens aanloopt in de prestaties. Met name sporters kunnen hier gebruik van maken. TFT kan ook worden gebruikt binnen bedrijfsprogramma’s zoals bijvoorbeeld ‘Stoppen met roken’. In een eenmalige sessie kan iemand, zoals al eerder vermeld, stoppen met roken. Dit is het meest eenvoudige ‘stoppen met roken’ wat ik tot nu toe heb gezien!

Binnen Effeta wordt sinds 2005 gewerkt met Thought Field Therapie (TFT). Ik ben onderwezen in de Thought Field Therapy (inclusief de Voice Technology procedures) door Dr. Roger Callahan van Callahan Techniques. Wijlen Dr. Roger Callahan (klinisch psyholoog) is de grondlegger van Thought Field Therapie (TFT). Daarnaast heb ik een waardevolle toevoeging voor het oplossen van Individuele Energetische Toxines (IET) ontwikkeld, deze heb ik beschikbaar gesteld binnen de TFT gemeenschap.

Thought Field Therapy van Callahan Techniques