Breadcrumbs

Veel gestelde vragen over Thought Field therapy, TFT

Zijn er risico’s aan een behandeling met TFT?

Nee, aan een TFT behandeling uitgevoerd door een vakbekwaam therapeut zijn er tot nog toe, na meer dan duizenden behandelingen uitgevoerd in de VS, geen risico’s bekend. Met de spiertest kan de fysiek eventueel te zwaar belast worden. Er wordt van te voren gevraagd of een cliënt klachten heeft aan bijvoorbeeld aan de arm. Verder wordt er voor de spiertest een geringe kracht uitgeoefend.
Met TFT causal diagnostics wordt gezocht naar de code van de op te lossen klacht. Als de code niet wordt gevonden, blijft de situatie zoals die is in stand. Wordt de code gevonden, dan wordt de klacht positief, meestal radicaal, beïnvloedt.

 

Wordt ik aangeraakt tijdens TFT?

De punten die worden gebruikt bij de diagnose alsook de behandeling raakt u zelf aan. De therapeut houdt zich bezig houdt met diagnose en begeleiding d.m.v. Voice Technology of incidenteel via een spiertest (bijvoorbeeld druk op de arm). In het voorgesprek wordt gevraagd of de cliënt mag worden aangeraakt voor de spiertest. De voorkeur bij TFT op dit moment is Voice Technology waarbij de behandelpunten uit de stem worden gehaald.

 

Ik ben zo snel van die klacht af. Had ik eigenlijk wel een klacht?

Doordat de behandeling zo snel verloopt zijn mensen wel eens geneigd om niet te geloven dat het werkt. Merkwaardig genoeg vergeten ze dan dat er een probleem was en dat na de behandeling er blijkbaar geen probleem meer is. Dit is een onderkend gegeven en wordt het ‘Apex’ probleem genoemd. Een van de redenen is dat de meeste mensen langdurig en alleen maar hebben gehoord dat therapie langzaam doorwerkt, lang duurt enz. Met andere woorden mensen zijn opgevoed met die gedachte en een herzien van een standpunt kost tijd en is voor enkele mensen niet mogelijk of aanvaardbaar. Het ‘Apex’ probleem heeft te maken met gebrek aan kennis of informatie en de psychische mogelijkheid van standpunt te kunnen wijzigen.
Ervaringen van cliënten laat zien dat voordat de behandeling begint de klachten (bijvoorbeeld angst) eenvoudig zijn op te roepen en dat na de eenvoudige behandeling het oproepen van de klacht (bijvoorbeeld angst) niet meer gaat. Er is dan tijdens de behandeling iets veranderd. Ervaringen van therapeuten elders op de wereld laat zien dat deze wijzigingen voor de meeste mensen blijvend zijn.

 

Is het resultaat van TFT blijvend?

Het resultaat van TFT is het resultaat op dit moment. In analogie: als iemand een been heeft gebroken en het been is genezen dan is dat geen garantie dat het been niet weer zal breken. Dit kan altijd op een later moment nog eens gebeuren. Hoewel de meeste behandelingen langdurig resultaat opleveren zijn er ook cliënten die na een behandeling de klacht terugkrijgen. Meestal zijn er dan toxische stoffen bij betrokken zoals die vrijkomen bij bijvoorbeeld het roken van sigaretten. Toxische stoffen kunnen de negatieve bijwerking hebben de verdwenen klacht weer op te roepen. Ook kan het zijn dat een cliënt na de behandeling op een later tijdstip een zeer stressvolle gebeurtenis ondergaat. Dit en het verhaal van de toxische stoffen gebeurt echter bij een klein percentage mensen. In een diagnose kan dan de oorzaak opgespoord worden en de behandeling worden herhaald.

 

Ik wil mijn prestaties verbeteren. Kan dit met TFT?

Ja. Soms kan ‘een blokkade in de prestaties’ worden ervaren. Of lukken dingen niet, of komt iemand niet goed uit de woorden, enz. In die gevallen kan met TFT de oorzaak worden opgespoord en worden behandeld. Dit kan iemand dan helpen de prestatie te verbeteren.

 

Dien ik over het probleem te praten?

Nee, in principe is dat niet nodig. Voor de beste therapeutische aanpak is het wel beter om over het psychisch emotionele probleem te praten. Bijvoorbeeld bij schuld of schaamtegevoelens kan de cliënt dit wellicht niet. De cliënt kan na de behandeling vinden dat er wel over gesproken kan worden om bijvoorbeeld inzicht te verkrijgen. 
Als iemand een diagnose binnen de psychopathologie heeft gekregen is het ten zeerste aan te raden dit te melden binnen het voorgesprek. Bij mensen met een psychopathologische diagnose is het nog niet geheel duidelijk of er een terugslag kan optreden. Voor die mensen kan een behandeling met TFT uitgevoerd worden onder supervisie van de behandelende arts. Ook bij een zware depressie is uitvoering en begeleiding van de cliënt onder supervisie van een (huis)arts of instantie noodzakelijk vanwege bekende redenen.

 

Kan TFT mij helpen met mijn verslaving?

Ja, het is gebleken dat TFT zeer effectief kan zijn bij verslavingen zoals roken, alcohol, snoepen en ook de zwaardere verslavingen zoals eetverslavingen en drugs. Bij drugverslavingen is het goed om dit in overleg met en supervisie van een instantie uit te voeren in het kader van een ruimer opgezette behandeling.

 

Van wie komt TFT eigenlijk?

De grondlegger en ontwikkelaar van Thought Field Therapy is Roger J. Callahan Ph.D. Een klinisch psycholoog in de Verenigde Staten van Amerika met een ruime staat van dienst die zo’n 20 jaar geleden stuitte op een radicale genezing van een patiënt met een fobie voor water. Hij onderkende de snelle genezing van de fobie en het belang hiervan en ontwikkelde gedurende jaren deze opmerkelijke therapie. Hij schreef diverse boeken over TFT. Momenteel bereikt hij, volgens eigen zeggen, met Voice Technology® een succes score van 99% voor een aantal psychische problemen. 
Nu TFT causal diagnostics op een globale schaal beschikbaar is, zijn er meerdere mensen die TFT en daarvan afgeleide technieken verder ontwikkelen.

 

Wordt TFT verder ontwikkeld?

Ja, op meerdere plaatsen in de wereld wordt TFT toegepast en de ervaring met TFT neemt toe. Net zoals het aantal toepassingsgebieden van TFT. Er is ook steeds meer onderzoek naar de precieze werking waardoor ook de theorievorming (hypotheses) steeds meer onderlegd worden.

 

Hoort TFT wel bij hypnotherapie?

Hier zijn verschillende meningen over. Binnen TFT is het essentieel om ‘in te tunen’ op het probleem. Met andere woorden te focussen op het probleem. Focus is een van de gebruikte elementen binnen hypnotherapie en wekt in de regel trance op. Verder maakt TFT gebruik van een gedachteveld. In een wijder perspectief kan dat gedachteveld gezien worden als een deel van het onbewuste en daarmee hoort TFT binnen het aandachtsveld van de hypnotherapie en de psychodynamische therapie. TFT is overigens ook binnen andere therapeutische technieken en stromingen in te passen en wordt bijvoorbeeld in de VS van Amerika ook binnen andere disciplines van de gezondheidszorg toegepast.

 

Vergoeding van de kosten door uw verzekeraar

Onze hypnotherapeut is lid van de NBVH  (Nederlandse beroepsvereniging van Hypnotherapeuten, lidnr. 04093). De NBVH  is erkend door een groot aantal zorgverzekeraars. Voor vergoeding van de kosten van de behandeling kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De volgende codes zijn wellicht nodig om te vermelden: AGB code: 90030435 en Praktijkcode 90071408.

 

Heb ik een doorverwijzing van de huisarts nodig?

Nee, een  doorverwijzing van uw huisarts is niet nodig.

 

In what languages can I have therapy?

If you speak Nederlands, English or Deutsch we possibly can be of assistance.