Breadcrumbs

Thought Field Therapy (TFT)

Een van de meest recent beschikbaar gekomen psychotherapeutische technieken zijn Thought Field Therapie, TFT en Emotional Freedom Technique, EFT waarbij EFT is afgeleid uit TFT. TFT is ontstaan uit de gecombineerde kennis over acupunctuur meridiaanpunten en modern hersenonderzoek. De technieken zijn zeer krachtig met de opvallende eigenschap dat ze direct werken. Vaak met een radicale verwijdering van een emotioneel psychisch probleem. Psychische problemen zoals (existentiële) angsten, fobieën en verslavingen (roken, eten, alcohol) zijn op te lossen. Vanwege de vaak meervoudige problematiek die deze ongemakken met zich mee brengen zijn meerdere behandelingen nodig. Ook problemen die zijn ontstaan door traumatische ervaringen zijn zeer goed te behandelen. Ook (chronische) pijnklachten kunnen positief worden beïnvloedt en zodoende kan TFT ingezet worden bij pijnmanagement. Met dien verstande dat pijn een nuttig signaal kan zijn en er dus eerst naar gekeken dient te zijn door een (huis)arts. 
Voor het overgrote deel van de cliënten is het resultaat van de behandeling blijvend over lange duur, wellicht een leven lang.

De reden dat de technieken zo snel werken is even eenvoudig als logisch. Ze grijpen in op het energetische systeem van de mens en beïnvloeden het zelfhelende vermogen van de mens. Om dit te begrijpen is een andere kennis insteek nodig dan gewoonlijk bij conventionele psychotherapieën. Een insteek waarbij naast psychologie, biologie ook inzicht in de energie (quantum) fysica wordt betrokken. Binnen de quantum fysica is het bekend dat veranderingen binnen een klein energetisch/informatie veld een ander gerelateerd groot systeem kan beïnvloeden.
In de analogie met quantum fysica gaat TFT er vanuit dat een zogenaamde ‘verstoring’ (Pertubation) binnen een ‘gedachte veld’ (Thought Field) een groot systeem zoals de mens kan beïnvloeden met allerlei effecten in de zenuwen, hormoonhuishouding, emoties enz. Dat wil zeggen dat een in trilling gebrachte verstoring binnen een gedachteveld zaken kan oproepen zoals angstig worden, zweten, hartkloppingen enz. Door de verstoring (energie en informatie) om te slaan of energetisch te bewerken worden radicale verbeteringen in de klachten bereikt. Net zoals energie in de quantum fysica ofwel gewoon op zijn plaats (in een baan) blijft ofwel verspringt in energieniveau, verspringt de subjectieve ervaring van de klacht van cliënten ook. Analoog hieraan gebeurt er niets of reageert de cliënt op de behandeling. TFT is daarmee een veilige behandeling. Binnen een sessie kan zo een verstoring in het gedachte veld in stappen worden opgelost. 

Dat TFT zeer snel werkt is met onderzoek aangetoond met MRI scans. Daarnaast beïnvloedt TFT op een positieve manier het autonome zenuwstelsel van de mens. Een indirecte maat daarvoor is de Heart Rate Variability (HRV) waarde afkomstig uit cardiologisch onderzoek. De HRV waarde komt voort uit metingen van de variaties van de intervallen tussen hartslagen. Deze waarde wordt gezien als een indirecte maat voor de inschatting van iemands gezondheid en de werking van het autonome zenuwstelsel. Een geslaagde behandeling laat zien dat de HRV waarde van cliënten na behandeling is opgeschoven naar een meer optimale waarde. Deze metingen zijn objectief en herhaalbaar. Net zoals de behandeling met TFT reproduceerbare resultaten geeft in de praktijk en binnen klinisch onderzoek. Dit is een belangrijke eigenschap die wordt gewaardeerd in wetenschappelijk onderzoek. Psychotherapie is met de komst van TFT kwantificeerbaar geworden! 
Verdere informatie kan worden gevonden in recente literatuur en onderzoek op het Internet of in wetenschappelijke bibliotheken.

Doordat de behandeling zo snel verloopt zijn mensen wel eens geneigd om niet te geloven dat het werkt. Merkwaardig genoeg vergeten ze dan dat er een probleem was en dat na de behandeling er blijkbaar geen probleem meer is. Een van de redenen is dat de meeste mensen langdurig en alleen maar hebben gehoord dat therapie langzaam doorwerkt, lang duurt enz. Ervaringen van cliënten laat zien dat voordat de behandeling begint de klachten (bijvoorbeeld angst) eenvoudig zijn op te roepen en dat na behandeling het oproepen van de klacht (bijvoorbeeld angst) niet meer lukt. Er is dan tijdens de behandeling iets veranderd. Ervaringen van therapeuten elders op de wereld laat zien dat deze wijzigingen voor de meeste mensen blijvend zijn. 

Met de toepassing van TFT kan iemand direct geholpen worden bij een psychische klacht. Het zou jammer zijn de techniek alleen maar als een soort van pilletje te gebruiken. Iemand heeft een fobie of angstklacht namelijk niet zomaar gekregen. Inzicht in het ontstaan en het hoe en waarom van de klacht en het effect op het dagelijks leven kan iemand helpen zijn zelfbewustzijn te verruimen. Ik raad cliënten dan ook aan om naast de TFT therapie te kijken wat er van de (voormalige) klacht te leren valt. Met andere woorden: TFT wordt bij voorkeur geïntegreerd binnen een behandeling waardoor de cliënt er wijzer van wordt.

Naast therapie wordt TFT ook gebruikt om prestaties van mensen te verbeteren. Of dit nu op lichamelijk of geestelijk niveau ligt. Bijvoorbeeld als iemand tijdelijk warrig is of niet goed functioneert, of tegen een grens aanloopt in de prestaties. Met name sporters kunnen hier gebruik van maken. TFT kan ook worden gebruikt binnen bedrijfsprogramma’s zoals bijvoorbeeld ‘Stoppen met roken’. In een eenmalige sessie kan iemand, zoals al eerder vermeldt, stoppen met roken. Dit is het meest eenvoudige ‘stoppen met roken’ wat ik tot nu toe heb gezien!