Breadcrumbs

Roken

Mensen die al verscheidene malen geprobeerd hebben te stoppen met roken en dat helaas nog niet gelukt is kunnen met hypnotherapie kijken hoe dit komt en dit dan aanpakken om dan alsnog met roken te kunnen stoppen. Diverse ‘Stoppen met roken’ methoden pakken de gewoonte aan. Als dit lukt en de gewoonte verdwijnt is de cliënt vrij van roken. Roken kan ook een uiting zijn van een onbewuste behoefte. Roken kan ook veroorzaakt zijn door een introjectie ergens in het verleden van de cliënt.
Hypnotherapie toegepast in combinatie met Thought Field Therapy is dan een goede manier om deze zaken naar boven te halen en te verwerken. Momenteel wordt met een stappenplan (Intake en Q-day). Als het een gewoonte was dan ben je in de regel rookvrij. De volgende stap wordt alleen genomen indien je nog onrust ervaart in de dagen erna. Dan wordt in drie sessies deze onrust onderzocht en behandeld. Dus:

1. Intake waarin je rookgedrag en achtergronden onderzocht worden. Dit levert de informatie voor de quiting day (Q-Day).

2. Je mag vanaf het slapen gaan tot aan de sessie van de dag erna geen sigaret roken. Meestal kom je dan met een grote trek in een sigaret binnen. Mocht je wel hebben gerookt voorafgaand aan de sessie dan krijg je een nota en wordt een nieuwe sessie gepland. Dit is op vele jaren tijd slechts één maal gebeurt. Voor de nieuwe sessie wordt opnieuw de afspraak gemaakt dat je niet gerookt hebt vanaf moment van slapen gaan tot aan binnenkomst voor de sessie.

3. De zin in een sigaret alsook de verslavende component wordt direct aangepakt! Meestal verdwijnt de grote zin in een sigaret ter plekke en binnen enkele minuten! Dan worden alle situaties doorgenomen die met roken te maken hebben en behandeld. Zo wordt het je makkelijk gemaakt om zonder bij-effecten rookvrij te zijn en te blijven. Daarna wordt je in trance gebracht om een steun in de rug te geven voor de komende tijd waarin je rookvrij bent zonder bij-effecten!

4. Mocht je toch nog bij-effecten ervaren (zoals onrust of een slecht humeur enz.) dan is meestal de reden dat je een onbewuste behoefte hebt die gedempt werd door het roken. In drie sessies wordt de onrust onderzocht en behandeld om de bekende verleggingen als - snoepen, meer eten - te voorkomen. Af en toe komt dit bij cliënten voor na de intake, Q-day combinatie.

Voorbeelden

De onderstaande voorbeelden geven de brede inzetbaarheid van hypnotherapie bij klachten weer. Echter niet alle klachten waar hypnotherapie kan worden ingezet kunnen op deze internet pagina worden weergegeven. Als uw klacht er niet bij staat neem dan contact Informatie aanvraag op voor meer informatie of een consult.

Hypnotherapie kan helpen bij:

 • preventie van stressklachten
 • storende emotionele reacties, gevoelens of gedragingen, vastzitten
 • zorgen, stemmingen, depressies
 • remmingen en blokkades, dwanggedachten of dwanghandelingen
 • relatieproblemen, isolatie, eenzaamheid of verlatenheid, geremdheid
 • fobieën en angsten
 • verdriet, pijn, rouwverwerking
 • trauma’s, geweld en seksueel misbruik
 • verslavingen: roken, eten, drugs, alcohol, e.d.
 • lichamelijke klachten zonder bekende oorzaak
 • identiteit (her)vinden, zelfontdekking, vrijer in de wereld staan
 • betekenis van het leven, zingeving, levensdoel, de weg kwijt zijn, wel het inzicht hebben maar op een of andere manier lukt het toch maar niet, ouderkeuze
 • terugkerende dromen
 • oude zielepijn
 • keuzes maken (persoonlijk als zakelijk)

Reïncarnatietherapie

Als er bij een cliënt binnen de regressie (in trance teruggaan in de tijd) ervaringen opkomen van voor de geboorte, dan wordt dit reïncarnatietherapie genoemd. 
Er kunnen zeer verschillende ervaringen voorkomen; zoals voorgeboortelijke ervaringen, ervaringen waarin een cliënt ervaart iets of iemand anders te zijn (b.v. vorig leven) enz. De ervaringen worden dan verder uitgewerkt met ontlading, reiniging (catharsis) en integratie van de ervaring tot doel. Meestal wordt de ervaring teruggekoppeld naar het leven in het nu om een oplossing voor de klacht te vinden.
Uit onderzoeken is gebleken dat het niets uitmaakt of je in reïncarnatie ervaringen gelooft. Het onbewuste geeft je ervaringen om je te helpen iets op te lossen.

Regressietherapie

Regressietherapie is een inzicht gevende therapie. Binnen de regressietherapie ga je terug in de tijd (regressie) naar ervaringen waarbij bepaalde beperkende gedachten, neigingen en gevoelens ontstonden. Het kan dan zijn dat je onbewuste je een emotioneel beladen ervaring laat herbeleven die toen (nog) niet voldoende verwerkt is of op een nu (huidige tijd) door jou niet gewenste manier verwerkt is en daarmee een bron is voor de klacht(en). Door de herbeleving (met de inzet van de therapeutische technieken) kan dan een reiniging en verwerking plaatsvinden op lichamelijk, emotioneel en mentaal niveau. 
De ervaring die bron is voor de klachten kan een ingrijpende gebeurtenis zijn die eenmalig of gedurende langere tijd plaatsvond. De ervaring kan overal opgedaan zijn (b.v. in het gezin, op school, werk, een ongeluk etc.). De ervaring kan lichamelijk, emotioneel en mentaal doorwerken. Met de therapie wordt gezocht naar een ontlading (catharsis) en een integratie van de ervaringen opdat de klacht vermindert of oplost. Daarnaast kan de cliënt begeleidt worden in de fase na verwerking en de invloed daarvan op het dagelijks leven van de cliënt.

Moderne hypnotherapie

Binnen de psychotherapie worden diverse hoofdstromingen onderscheiden. Een drietal zijn:
Gedragstherapie, waarbij de stimulus losgekoppeld wordt van de respons. Het deconditioneren van het gedrag.
Cognitieve therapie, waarbij de irrationele gedachtepatronen (denkbeelden en overtuigingen) gezocht worden en waarmee dan gewerkt wordt. Psychodynamiek, waarbij naar die onbewuste conflicten - die aanleiding geven tot klachten - wordt gezocht en daar wordt mee gewerkt.

De klassieke hypnotherapie wordt normalerwijs geplaatst binnen de psychodynamische benadering.
Binnen de moderne hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van de laatst ontwikkelde krachtigste hypnotherapeutische technieken in combinatie met technieken van andere hoofdstromingen om de cliënt te begeleiden. Voorbeelden zijn: vanuit de RET (Rationeel Emotieve Therapie) kan worden gewerkt aan irrationele overtuigingen. In combinatie met regressie kan zo een ‘zachte’ RET worden toegepast. Middels Ego-state wordt de cliënt gewaar van de eigen ‘(gevoels)staten van zijn’ en de reactiepatronen die daarbij kunnen optreden. Voice Dialogue gaat daarin verder. Ook hier kunnen vloeiende combinaties met hypnotherapeutische technieken worden toegepast. 
De psychotherapie ontwikkelt zich verder en daarmee vervagen in de praktijk de scherpe lijnen tussen de hoofdstromingen. Voor de cliënt is dit gunstig. Iedere cliënt is uniek en zo kan de op een bepaald moment meest geschikte therapievorm of combinatie worden toegepast.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een krachtige vorm van transpersoonlijke therapie. Er wordt gebruik gemaakt van de kracht van je onbewuste en je innerlijke bron (sommige mensen noemen dit de ziel). Binnen de hypnotherapie wordt onder meer gebruik gemaakt van trance. Trance is naast waken, slapen en dromen een staat van zijn. Vormen van trance zijn autorijden of het beoefenen van je hobby; daar waar je de aandacht op richt, waar je mee bezig bent. Trance is meestal gezond voor lichaam en geest. Emotionele problemen die je bezig houden veroorzaken een trance: een hypnotische toestand door jezelf gecreëerd, een conditionering.
Door hypnotherapie kun je jezelf daar vrij van maken. Je wordt uit je (zelf)hypnose gehaald. In hypnotherapie behoudt je de eigen wil, sterker nog: je krijgt meer eigen wil.

Doel van hypnotherapie

Hypnotherapie heeft tot doel je te helpen je te verlossen van beperkende gedachten, neigingen en gevoelens, waardoor je meer verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen leven en een vrijer individu wordt. Over het algemeen worden beperkende gedachten, neigingen en gevoelens veroorzaakt door je schaduwzijde. Je onbewuste laat je daarmee weten dat er dingen zijn die je aandacht vragen, of een oplossing vragen. Binnen de hypnotherapie helpt je onbewuste je ook om die dingen of zaken op te lossen. Je onbewuste is je grote vriend!

Therapeut

Tel. 06 - 55342478 Ronald Martens

AGB code: 90030435 en Praktijkcode: 90071408

Nederlandse beroepsvereniging van Hypnotherapeuten NBVH lidnr: 04093 
Registratienummer RBCZ®: 403221R

Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen SCAG: 10369

SHO-registratienummer: 114966-113963

Kamer van Koophandel: 14633559

De heer Ronald Martens is TFT therapeut, psychodynamisch therapeut (hypnotherapeut, regressie- en 
reïncarnatietherapeut), Zen-beoefenaar.
Vanaf 1989 is hij werkzaam geweest als ingenieur bij grote bedrijven en sinds 1995 als afgestudeerd MBA’er en als zelfstandig ondernemer werkzaam voor bedrijven. In 2001 starte hij zijn therapeutische opleiding bij het Atma instituut voor psychodynamiek te Amersfoort, waar hij 2003 als Regressietherapeut en in 2005 als Psychodynamisch therapeut en integraal hypnotherapeut afstudeerde.
Sinds 2003 is hij werkzaam als therapeut; voortvloeiend uit zijn eigen bewustwordingsproces (anderen zouden zeggen zijn paranormale proces) dat werken met én voor mensen voorop stelt. Hij is met name geïnteresseerd in het begeleiden van mensen in hun bewustwording. De heer Martens is geregistreerd lid bij de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten) en de RBCZ®.

 

 

Werkwijze

Om uw doelen en hulpvraag te realiseren wordt er een traject van contact maken, intake en aansluitende sessies gevolgd.

Als u de website heeft bekeken kunt u vragen om contact. Dat kan via het invulformulier of direct per gsm: +31(0)6 55 342478. Als ik bezig ben kunt u de voicemail inspreken. Ik neem dan zo spoedig als mogelijk contact met u op.

In het eerste telefonische contact - dit is gratis - bespreken we waarvoor u begeleiding wenst. Als er een klik is kunnen een afspraak maken. Ik geef u dan verdere benodigde informatie over voorbereiding, waar de praktijk is, het uurtarief en betalingsmogelijkheden, vergoeding, enz. en ik hint u er op voldoende nachtrust te hebben voor de sessie.

De intake

De intake duurt in de regel 1 uur tot 1,5 uur. U kunt ca 10 min - 15 min voor de afspraaktijd binnen komen. In de intake worden de achtergronden van uw doel of klacht besproken en komen we samen tot een hulpvraag. Indien dit mogelijk is kan ik u het aantal benodigde sessies schatten. Er zijn mensen de niet alles in de intake kunnen of willen vertellen, of een verborgen klacht hebben, dit kan invloed hebben op het aantal geschatte sessies, vandaar dat de schatting niet bindend kan zijn. Voor een aantal klachten zoals Anorexia en Boulimia gaat schatten niet. Dit heeft dan alles met de klacht te maken. Verder vertel ik wat er met uw gegevens gebeurt en wie er wel en geen toegang tot hebben. Dat alles volgens de wettelijke norm.

Het intake gesprek is een kwalitatief hoogwaardig gesprek. Na dit gesprek ga ik de informatie nog eens door en maak een lijst van aandachtspunten. Daarmee ben ik goed voorbereid voor uw eerste sessie. Het spreekt daarmee voor zich dat voor de intake kosten worden berekend.

Behandelovereenkomst

Binnen het intakegesprek wordt - wettelijk vereist - een Behandelovereenkomst  opgemaakt. We zetten gegevens zoals uw personalia, uw klacht en hulpvraag op papier en onderteken deze twee maal. Een exemplaar is voor u en een exemplaar is voor mij.
Een behandelovereenkomst voor kinderen is uitgebreider.

De sessie(s)

Een sessie duurt in de regel 1 tot 1,5 uur. Het kan ook bij uitzondering langer duren.
Binnen de sessie gaan we met hypnotherapeutische technieken aan de slag. We kunnen bijvoorbeeld gaan speuren naar de oorzaak van de klacht en als we die vinden dan behandelen. Of we zoeken het inzicht dat u nodig heeft. Of we behandelen direct op de klacht. En zo zijn er nog meer dingen die we kunnen doen om uw doel en hulpvraag te realiseren.
Overigens maakt het daarbij niet uit of u ontspannen of gespannen begint aan de sessie. We kunnen er in beide situaties mee werken.

Klacht- en tuchtrecht

De leden van de NBVH zijn gehouden aan het klacht- en tuchtrecht van de RBCZ en TCZ. Mocht er een onenigheid ontstaan dan probeer ik er met u uit te komen. Mocht dit niet lukken dan kunt u contact opnemen met de NBVH. Dit alles is geregeld met als uitgangspunt de wet WGBO die op 1 april 1995 in werking is getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntengegevens. Volgens de wet dien ik uw gegevens 15 jaar te bewaren. Voor de meeste mensen is dit lang, echter in bijzondere situaties is de bewaartermijn van 15 jaar nuttig. Bijvoorbeeld als kinderen van een overledene dingen of zaken wensen te weten voor de oplossing van hun eigen klacht.

Uurtarief en betaling

Het uurtarief is euro 68 per uur met een minimum van één uur. Daarna wordt per kwartier verrekend. Bijvoorbeeld 1,5 uur is dan 1,5 maal euro 68.
De betalingsmogelijkheden zijn gewijzigd. U kunt contant betalen of met een PIN betaling.

U krijgt altijd een nota mee. Deze wordt ingediend bij uw ziektekostenverzekering. Overigens als u te laat, dat is binnen 24 uur van de afspraak afmeldt, dan wordt zoals gebruikelijk binnen de gezondheidszorg de gereserveerde tijd doorberekend.

Helaas komt er af en toe iemand voorbij die er andere (wan)betalings-ideeën op na houdt. Voor die zeldzame keren werk ik samen met Medicas incassojuristen. De betalingsvoorwaarden die door mij gehanteerd worden zijn hier in te zien.

Vergoeding

Afhankelijk van uw (aanvullende) ziektekostenverzekering kunt u de nota vergoed krijgen. Op https://hypnotherapie.nl/faq-hypnotherapie/ en https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie kunt u dit nakijken. Houdt er rekening mee dat de websites niet up-to-date hoeven te zijn. De website van uw eigen ziektekostenverzekeraar geeft uitsluitsel.

Doorverwijzing

Het kan zijn dat gedurende de sessie wordt onderkent dat uw klacht slechts ten dele of niet is op te lossen. Als dat zo is kijken we waar een beter aansluitende behandeling of therapie uw klacht of doel alsnog kan realiseren. Als dat zo is zal ik begeleiden bij de doorverwijzing.

Zo veel informatie

Ik kan voorstellen dat dit allemaal erg veel informatie is. Een deel is wettelijk verplicht om  zo goed mogelijk te informeren. Dit is allemaal formeel. De therapie en coaching is dat gelukkig niet. We werken samen aan het opgestelde doel en op naar de hulpvraag. En binnen de ernst van de therapie kan zeker ook gelachen worden!

Moderne hypnotherapie
Aantal artikelen:
2
Veel gestelde vragen (faq)
Aantal artikelen:
1
Voorbeelden
Aantal artikelen:
12
Hypnotherapeut
Aantal artikelen:
2
Therapie kan helpen bij
Aantal artikelen:
1