Breadcrumbs

Keuzes (leren) maken

Er zijn cliënten die om welke reden dan ook moeite hebben met het maken van keuzes. Vaak heeft dit een grote weerslag in iemands maatschappelijke functioneren. Met hypnotherapie kan worden gezocht naar de oorzaak. Als de oorzaak gevonden is, kan worden overgegaan tot het oplossen en verwerken van de oorzaak en de gevolgen. Het vermogen tot het maken van keuzes neemt daarmee toe.
Ook in zakelijk opzicht kan van de creativiteit verhogende aspecten van hypnotherapie gebruik worden gemaakt bij het vinden van oplossingen en het komen tot keuzes bij eender welk probleem. Het vergroten van de vaardigheid van keuzes hoeft niet beperkt te blijven tot persoonlijke zaken.