Breadcrumbs

Leren omgaan met hoge gevoeligheid

Het is opmerkelijk dat steeds meer mensen hoog sensitief blijken te zijn. In de media wordt hier meer en meer aandacht aan besteed. Eigenlijk waren deze mensen dat al maar wisten dat niet van zichzelf. Onderzoek wijst uit dat 20% van de mensen - dus 1/5 deel van de wereldbevolking! - (hoog) gevoelig is. Hoog sensitieve mensen blijken zoals de term al aangeeft zeer gevoelig voor verschillende zaken te zijn. Deze gevoeligheid kan het leven behoorlijk overheersen of hinderen. Het omgaan met deze gevoeligheid vraagt vaak om een nader onderzoek van jezelf en om die hulpbronnen te ontdekken om van een last, een talent met mogelijkheden te maken. De schrijver van dit stukje heeft hier zelf (persoonlijke en therapeutische) ervaring mee, en dit traject zelf doorlopen.