Voorbeelden

De onderstaande voorbeelden geven de brede inzetbaarheid van hypnotherapie bij klachten weer. Echter niet alle klachten waar hypnotherapie kan worden ingezet kunnen op deze internet pagina worden weergegeven. Als uw klacht er niet bij staat neem dan contact Informatie aanvraag op voor meer informatie of een consult.

Leren omgaan met hoge gevoeligheid

Het is opmerkelijk dat steeds meer mensen hoog sensitief blijken te zijn. In de media wordt hier meer en meer aandacht aan besteed. Eigenlijk waren deze mensen dat al maar wisten dat niet van zichzelf. Onderzoek wijst uit dat 20% van de mensen - dus 1/5 deel van de wereldbevolking! - (hoog) gevoelig is. Hoog sensitieve mensen blijken zoals de term al aangeeft zeer gevoelig voor verschillende zaken te zijn. Deze gevoeligheid kan het leven behoorlijk overheersen of hinderen. Het omgaan met deze gevoeligheid vraagt vaak om een nader onderzoek van jezelf en om die hulpbronnen te ontdekken om van een last, een talent met mogelijkheden te maken. De schrijver van dit stukje heeft hier zelf (persoonlijke en therapeutische) ervaring mee, en dit traject zelf doorlopen.

Jezelf beter leren kennen, jezelf weer vinden

Cliënten komen ook met vragen over zichzelf. Met name in crisis situaties of situaties van stagnerende persoonlijke of maatschappelijke groei gaan mensen zoeken naar oplossingen. Voor mensen die zich beter willen leren kennen biedt hypnotherapie diverse methoden (in sessies en oefeningen thuis) om hun bewustzijn te ontwikkelen en te groeien.

Fobieën en angsten

Fobieën en angsten zijn vaak mentale gebeurtenissen die iemand flink kunnen hinderen. Vaak treden daar automatisch zelf gecreëerde tranceverschijnselen bij op. Hypnotherapie is dan bij uitstek een therapie om de fobie of angst aan te gaan, op te lossen of beter te leren hanteren in het dagelijkse leven. De vaardigheid van de cliënt in het creëren van trance wordt dan benut voor de therapie!

Keuzes (leren) maken

Er zijn cliënten die om welke reden dan ook moeite hebben met het maken van keuzes. Vaak heeft dit een grote weerslag in iemands maatschappelijke functioneren. Met hypnotherapie kan worden gezocht naar de oorzaak. Als de oorzaak gevonden is, kan worden overgegaan tot het oplossen en verwerken van de oorzaak en de gevolgen. Het vermogen tot het maken van keuzes neemt daarmee toe.
Ook in zakelijk opzicht kan van de creativiteit verhogende aspecten van hypnotherapie gebruik worden gemaakt bij het vinden van oplossingen en het komen tot keuzes bij eender welk probleem. Het vergroten van de vaardigheid van keuzes hoeft niet beperkt te blijven tot persoonlijke zaken.

Verdriet, pijn en rouwverwerking

Verdriet en pijn horen bij het leven. Rouwverwerking is zeer persoonlijk. Globaal verloopt rouwverwerking volgens bekende fasen. Er is tijd voor nodig. Maar wat als iemand in één van die fasen blijft hangen of om een of andere reden een fase niet goed doorkomt en niet goed zijn of haar rouw verwerkt? De oorzaak hoeft niet bij de persoon of gebeurtenis te liggen waar cliënten over rouwen. Dieper graven en hulp bij het proces van rouw wordt dan geadviseerd.

Roken

Mensen die al verscheidene malen geprobeerd hebben te stoppen met roken en dat helaas nog niet gelukt is kunnen met hypnotherapie kijken hoe dit komt en dit dan aanpakken om dan alsnog met roken te kunnen stoppen. Diverse ‘Stoppen met roken’ methoden pakken de gewoonte aan. Als dit lukt en de gewoonte verdwijnt is de cliënt vrij van roken. Roken kan ook een uiting zijn van een onbewuste behoefte. Roken kan ook veroorzaakt zijn door een introjectie ergens in het verleden van de cliënt.
Hypnotherapie toegepast in combinatie met Thought Field Therapy is dan een goede manier om deze zaken naar boven te halen en te verwerken. Daarna kan in drie weken een procedure van vier sessies gevolgd worden om de gewoonte van roken te doorbreken waardoor de cliënt kan stoppen met roken.
Net zoals roken kan bijvoorbeeld eten of gokken een uiting van een verslaving zijn. Bij de oplossing van andere verslavingen kan hypnotherapie hulp bieden.

Ontspanning

In deze tijd van stress worden mensen zich bewust van een natuurlijke behoefte aan ontspanning. Om toch ontspannen te zijn in een druk leven of stressvolle omstandigheden kunnen cliënten leren om op zelf gekozen tijden (zelfs onder werktijd of in een stressvolle situatie) te ontspannen. Meer rust, overzicht en een prettiger gevoel naast beter met situaties kunnen omgaan zijn dan het gevolg.

Stotteren

Stotteren wordt (volgens recent onderzoek) meer en meer gekoppeld met gevoelens hebben van (on)gelijkwaardigheid in bepaalde situaties. Met hypnotherapeutische technieken kunnen oorzaken en gevolgen onderzocht en verwerkt worden. Daarna kan de cliënt met coaching, begeleid worden in het dagelijkse leven om het stotteren achter zich te laten.