Breadcrumbs

Moderne hypnotherapie

Binnen de psychotherapie worden diverse hoofdstromingen onderscheiden. Een drietal zijn:
Gedragstherapie, waarbij de stimulus losgekoppeld wordt van de respons. Het deconditioneren van het gedrag.
Cognitieve therapie, waarbij de irrationele gedachtepatronen (denkbeelden en overtuigingen) gezocht worden en waarmee dan gewerkt wordt. Psychodynamiek, waarbij naar die onbewuste conflicten - die aanleiding geven tot klachten - wordt gezocht en daar wordt mee gewerkt.

De klassieke hypnotherapie wordt normalerwijs geplaatst binnen de psychodynamische benadering.
Binnen de moderne hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van de laatst ontwikkelde krachtigste hypnotherapeutische technieken in combinatie met technieken van andere hoofdstromingen om de cliënt te begeleiden. Voorbeelden zijn: vanuit de RET (Rationeel Emotieve Therapie) kan worden gewerkt aan irrationele overtuigingen. In combinatie met regressie kan zo een ‘zachte’ RET worden toegepast. Middels Ego-state wordt de cliënt gewaar van de eigen ‘(gevoels)staten van zijn’ en de reactiepatronen die daarbij kunnen optreden. Voice Dialogue gaat daarin verder. Ook hier kunnen vloeiende combinaties met hypnotherapeutische technieken worden toegepast. 
De psychotherapie ontwikkelt zich verder en daarmee vervagen in de praktijk de scherpe lijnen tussen de hoofdstromingen. Voor de cliënt is dit gunstig. Iedere cliënt is uniek en zo kan de op een bepaald moment meest geschikte therapievorm of combinatie worden toegepast.