Breadcrumbs

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een krachtige vorm van transpersoonlijke therapie. Er wordt gebruik gemaakt van de kracht van je onbewuste en je innerlijke bron (sommige mensen noemen dit de ziel). Binnen de hypnotherapie wordt onder meer gebruik gemaakt van trance. Trance is naast waken, slapen en dromen een staat van zijn. Vormen van trance zijn autorijden of het beoefenen van je hobby; daar waar je de aandacht op richt, waar je mee bezig bent. Trance is meestal gezond voor lichaam en geest. Emotionele problemen die je bezig houden veroorzaken een trance: een hypnotische toestand door jezelf gecreëerd, een conditionering.
Door hypnotherapie kun je jezelf daar vrij van maken. Je wordt uit je (zelf)hypnose gehaald. In hypnotherapie behoudt je de eigen wil, sterker nog: je krijgt meer eigen wil.

Doel van hypnotherapie

Hypnotherapie heeft tot doel je te helpen je te verlossen van beperkende gedachten, neigingen en gevoelens, waardoor je meer verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen leven en een vrijer individu wordt. Over het algemeen worden beperkende gedachten, neigingen en gevoelens veroorzaakt door je schaduwzijde. Je onbewuste laat je daarmee weten dat er dingen zijn die je aandacht vragen, of een oplossing vragen. Binnen de hypnotherapie helpt je onbewuste je ook om die dingen of zaken op te lossen. Je onbewuste is je grote vriend!

Moderne hypnotherapie

Binnen de psychotherapie worden diverse hoofdstromingen onderscheiden. Een drietal zijn:
Gedragstherapie, waarbij de stimulus losgekoppeld wordt van de respons. Het deconditioneren van het gedrag.
Cognitieve therapie, waarbij de irrationele gedachtepatronen (denkbeelden en overtuigingen) gezocht worden en waarmee dan gewerkt wordt. Psychodynamiek, waarbij naar die onbewuste conflicten - die aanleiding geven tot klachten - wordt gezocht en daar wordt mee gewerkt.

De klassieke hypnotherapie wordt normalerwijs geplaatst binnen de psychodynamische benadering.
Binnen de moderne hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van de laatst ontwikkelde krachtigste hypnotherapeutische technieken in combinatie met technieken van andere hoofdstromingen om de cliënt te begeleiden. Voorbeelden zijn: vanuit de RET (Rationeel Emotieve Therapie) kan worden gewerkt aan irrationele overtuigingen. In combinatie met regressie kan zo een ‘zachte’ RET worden toegepast. Middels Ego-state wordt de cliënt gewaar van de eigen ‘(gevoels)staten van zijn’ en de reactiepatronen die daarbij kunnen optreden. Voice Dialogue gaat daarin verder. Ook hier kunnen vloeiende combinaties met hypnotherapeutische technieken worden toegepast. 
De psychotherapie ontwikkelt zich verder en daarmee vervagen in de praktijk de scherpe lijnen tussen de hoofdstromingen. Voor de cliënt is dit gunstig. Iedere cliënt is uniek en zo kan de op een bepaald moment meest geschikte therapievorm of combinatie worden toegepast.