Breadcrumbs

Therapeut

Tel. 06 - 55342478 Ronald Martens

AGB code: 90030435 en Praktijkcode: 90071408

Nederlandse beroepsvereniging van Hypnotherapeuten NBVH lidnr: 04093 
Registratienummer RBCZ®: 403221R

Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen SCAG: 10369

SHO-registratienummer: 114966-113963

Kamer van Koophandel: 14633559

De heer Ronald Martens is TFT therapeut, psychodynamisch therapeut (hypnotherapeut, regressie- en 
reïncarnatietherapeut), Zen-beoefenaar.
Vanaf 1989 is hij werkzaam geweest als ingenieur bij grote bedrijven en sinds 1995 als afgestudeerd MBA’er en als zelfstandig ondernemer werkzaam voor bedrijven. In 2001 starte hij zijn therapeutische opleiding bij het Atma instituut voor psychodynamiek te Amersfoort, waar hij 2003 als Regressietherapeut en in 2005 als Psychodynamisch therapeut en integraal hypnotherapeut afstudeerde.
Sinds 2003 is hij werkzaam als therapeut; voortvloeiend uit zijn eigen bewustwordingsproces (anderen zouden zeggen zijn paranormale proces) dat werken met én voor mensen voorop stelt. Hij is met name geïnteresseerd in het begeleiden van mensen in hun bewustwording. De heer Martens is geregistreerd lid bij de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten) en de RBCZ®.

 

 

Werkwijze

Om uw doelen en hulpvraag te realiseren wordt er een traject van contact maken, intake en aansluitende sessies gevolgd.

Als u de website heeft bekeken kunt u vragen om contact. Dat kan via het invulformulier of direct per gsm: +31(0)6 55 342478. Als ik bezig ben kunt u de voicemail inspreken. Ik neem dan zo spoedig als mogelijk contact met u op.

In het eerste telefonische contact - dit is gratis - bespreken we waarvoor u begeleiding wenst. Als er een klik is kunnen een afspraak maken. Ik geef u dan verdere benodigde informatie over voorbereiding, waar de praktijk is, het uurtarief en betalingsmogelijkheden, vergoeding, enz. en ik hint u er op voldoende nachtrust te hebben voor de sessie.

De intake

De intake duurt in de regel 1 uur tot 1,5 uur. U kunt ca 10 min - 15 min voor de afspraaktijd binnen komen. In de intake worden de achtergronden van uw doel of klacht besproken en komen we samen tot een hulpvraag. Indien dit mogelijk is kan ik u het aantal benodigde sessies schatten. Er zijn mensen de niet alles in de intake kunnen of willen vertellen, of een verborgen klacht hebben, dit kan invloed hebben op het aantal geschatte sessies, vandaar dat de schatting niet bindend kan zijn. Voor een aantal klachten zoals Anorexia en Boulimia gaat schatten niet. Dit heeft dan alles met de klacht te maken. Verder vertel ik wat er met uw gegevens gebeurt en wie er wel en geen toegang tot hebben. Dat alles volgens de wettelijke norm.

Het intake gesprek is een kwalitatief hoogwaardig gesprek. Na dit gesprek ga ik de informatie nog eens door en maak een lijst van aandachtspunten. Daarmee ben ik goed voorbereid voor uw eerste sessie. Het spreekt daarmee voor zich dat voor de intake kosten worden berekend.

Behandelovereenkomst

Binnen het intakegesprek wordt - wettelijk vereist - een Behandelovereenkomst  opgemaakt. We zetten gegevens zoals uw personalia, uw klacht en hulpvraag op papier en onderteken deze twee maal. Een exemplaar is voor u en een exemplaar is voor mij.
Een behandelovereenkomst voor kinderen is uitgebreider.

De sessie(s)

Een sessie duurt in de regel 1 tot 1,5 uur. Het kan ook bij uitzondering langer duren.
Binnen de sessie gaan we met hypnotherapeutische technieken aan de slag. We kunnen bijvoorbeeld gaan speuren naar de oorzaak van de klacht en als we die vinden dan behandelen. Of we zoeken het inzicht dat u nodig heeft. Of we behandelen direct op de klacht. En zo zijn er nog meer dingen die we kunnen doen om uw doel en hulpvraag te realiseren.
Overigens maakt het daarbij niet uit of u ontspannen of gespannen begint aan de sessie. We kunnen er in beide situaties mee werken.

Klacht- en tuchtrecht

De leden van de NBVH zijn gehouden aan het klacht- en tuchtrecht van de RBCZ en TCZ. Mocht er een onenigheid ontstaan dan probeer ik er met u uit te komen. Mocht dit niet lukken dan kunt u contact opnemen met de NBVH. Dit alles is geregeld met als uitgangspunt de wet WGBO die op 1 april 1995 in werking is getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntengegevens. Volgens de wet dien ik uw gegevens 15 jaar te bewaren. Voor de meeste mensen is dit lang, echter in bijzondere situaties is de bewaartermijn van 15 jaar nuttig. Bijvoorbeeld als kinderen van een overledene dingen of zaken wensen te weten voor de oplossing van hun eigen klacht.

Uurtarief en betaling

Het uurtarief is euro 68 per uur met een minimum van één uur. Daarna wordt per kwartier verrekend. Bijvoorbeeld 1,5 uur is dan 1,5 maal euro 68.
De betalingsmogelijkheden zijn gewijzigd. U kunt contant betalen of met een PIN betaling.

U krijgt altijd een nota mee. Deze wordt ingediend bij uw ziektekostenverzekering. Overigens als u te laat, dat is binnen 24 uur van de afspraak afmeldt, dan wordt zoals gebruikelijk binnen de gezondheidszorg de gereserveerde tijd doorberekend.

Helaas komt er af en toe iemand voorbij die er andere (wan)betalings-ideeën op na houdt. Voor die zeldzame keren werk ik samen met Medicas incassojuristen. De betalingsvoorwaarden die door mij gehanteerd worden zijn hier in te zien.

Vergoeding

Afhankelijk van uw (aanvullende) ziektekostenverzekering kunt u de nota vergoed krijgen. Op https://hypnotherapie.nl/faq-hypnotherapie/ en https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie kunt u dit nakijken. Houdt er rekening mee dat de websites niet up-to-date hoeven te zijn. De website van uw eigen ziektekostenverzekeraar geeft uitsluitsel.

Doorverwijzing

Het kan zijn dat gedurende de sessie wordt onderkent dat uw klacht slechts ten dele of niet is op te lossen. Als dat zo is kijken we waar een beter aansluitende behandeling of therapie uw klacht of doel alsnog kan realiseren. Als dat zo is zal ik begeleiden bij de doorverwijzing.

Zo veel informatie

Ik kan voorstellen dat dit allemaal erg veel informatie is. Een deel is wettelijk verplicht om  zo goed mogelijk te informeren. Dit is allemaal formeel. De therapie en coaching is dat gelukkig niet. We werken samen aan het opgestelde doel en op naar de hulpvraag. En binnen de ernst van de therapie kan zeker ook gelachen worden!