Breadcrumbs

Veel gestelde vragen over hypnose en hypnotherapie

Trance?

Vrijwel iedereen kan in veranderde toestanden van bewustzijn of trance komen. In feite beleven we regelmatig toestanden van trance in ons dagelijks leven, bijvoorbeeld als we aan het dagdromen zijn. Iedereen beleeft de trancetoestand op zijn eigen manier, afhankelijk van de persoonlijkheidsstructuur. Sommige mensen zijn ontvankelijker voor de suggesties van de therapeut en kunnen zich meer in hun innerlijke beleving laten gaan dan anderen. Er zijn echter veel verschillende technieken ontwikkeld, zodat iedereen zijn voordeel kan doen met hypnotherapie.
 

Diepte van de trance?

De diepte van de trance is meestal niet van belang voor de effectiviteit van de therapie.

Er zijn verschillende factoren die bepalend zijn voor iemands vermogen om in trance te gaan. Waarschijnlijk is trancegevoeligheid een talent dat erfelijk is of in het verleden is aangeleerd. Aangeleerde trancegevoeligheid kan te maken hebben met de manier hoe iemand in het verleden geleerd heeft zichzelf in trance te brengen. Dit kan nodig zijn geweest om pijn en ellende te kunnen verdragen. Zo iemand heeft als kind bijvoorbeeld geleerd dat het effectief is om zichzelf te verdoven of te dissociëren om mishandeling niet te hoeven voelen.

Er kan ook sprake zijn van een training die men in het verleden heeft gevolgd om in trance te gaan. Iemand kan bijvoorbeeld veel aan meditatie hebben gedaan of met sjamanisme bezig zijn geweest. Het omgekeerde kan ook het geval zijn, dat mensen zich zo hebben afgesloten dat ze juist absoluut niet hypnotiseerbaar lijken te zijn. Maar ook het kleine percentage 'niet-hypnotiseerbaren' verkeert waarschijnlijk in een soort 'controle-hypnose'. Deze mensen houden bewust of onbewust de controle over zichzelf zo strak dat zij zich niet kunnen overgeven aan trance. Het percentage 'niet-hypnotiseerbaren' is net zo groot als het percentage 'hoog-hypnotiseerbaren': 5% tot 10%

De hypnotherapeut schept gunstige voorwaarden voor de cliënt om in een trance te raken. In die trance kan effectief therapeutisch werk worden gedaan en de innerlijk genezende krachten van de cliënt worden aangewakkerd.
 

Is trance slecht?

Een vraag die soms gesteld wordt is of trance slecht voor de gezondheid kan zijn. Het is wetenschappelijk aangetoond dat de ontspanning van trance gezond is voor lichaam en geest. In principe zijn er geen gevaren aan hypnotherapie verbonden, mits de technieken van deze krachtige therapie door een vakbekwame therapeut wordt gehanteerd. Het kan gebeuren dat er traumatische gebeurtenissen tijdens hypnose aan het licht komen; als de therapeut hiermee geen raad weet, kan dit voor de cliënt nare gevolgen hebben. Een vakbekwame hypnotherapeut is echter in staat de cliënt te helpen een onverwerkt trauma goed te verwerken zodat deze na de sessie met een prettig gevoel naar huis gaat.

 

De toneelhypnotiseur?

Er bestaan veel verkeerde opvattingen over hypnose en hypnotherapie. Deze opvattingen zijn vooral veroorzaakt door de toneelhypnotiseur, die met een knip van zijn vingers de deelnemers op het toneel de gekste dingen laat doen. Toneelhypnose geeft echter een vertekend beeld van hypnose en vooral van de therapeutische toepassing ervan.

Overgeleverd aan de wil van de therapeut?

Een misvatting die heel veel voorkomt is dat iemand tijdens hypnotherapie volledig aan de wil van de therapeut is overgeleverd. Dit is niet het geval. De hypnotherapeut wil juist dat de bewuste waarneming en de wil van de cliënt altijd actief blijven. De misvatting van wilsovername komt voort uit de toneelhypnose, waar de hypnotiseur de vrijwilligers uit het publiek vraagt om aan de show mee te doen. Uit de vrijwilligers selecteert hij de meest ontvankelijke personen en gaat daarmee aan de slag. De deelnemers worden zo diep onder hypnose gebracht dat ze alles doen wat de hypnotiseur wil. Maar ze hebben aanvankelijk wel toegestemd om zich aan de wil van de toneelhypnotiseur te onderwerpen.

Het is een feit dat je mensen op allerlei manieren kunt manipuleren en hersenspoelen, maar in therapie is het niet bedoeling dat de therapeut alles bepaalt wat de cliënt moet doen. Hypnotherapie heeft juist tot doel de cliënt te helpen zich te verlossen van beperkende gedachten, neigingen en gevoelens, waardoor hij meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven kan nemen en een vrijer individu wordt. Een goede hypnotherapeut zorgt er dan ook voor dat de cliënt niet van hem afhankelijk wordt, maar tijdens en na de therapie zelfstandig aan zijn persoonlijke ontwikkeling blijft werken. Het gaat niet om wilsovername maar om wilsversterking.

In feite helpt een hypnotherapeut mensen om uit hypnose te komen. Want een emotioneel probleem is feitelijke een hypnotische toestand, een conditionering. Hypnotherapeuten helpen mensen om zichzelf uit deze conditioneringen of hypnotische toestanden te bevrijden zodat ze beter bij zichzelf komen en vanuit een grotere vrijheid hun keuzes kunnen maken.

 

Kom je altijd uit hypnose?

Sommige mensen stellen wel eens de vraag of het kan gebeuren dat iemand aan het eind van een sessie niet meer uit hypnose komt. Het antwoord daarop is dat het soms kan gebeuren dat iemand de hypnose zo aangenaam vindt dat hij er niet (onmiddellijk) uit wil komen. Na enige tijd komt de cliënt meestal vanzelf weer uit hypnose. Mocht de cliënt echter veel weerzin hebben om uit hypnose te komen, dan kan het zijn dat de cliënt de trancetoestand veel aangenamer vindt dan de waaktoestand. Dit gegeven kan therapeutisch worden benut om uit te zoeken waarom dat zo is. Het kan zijn dat iemand zo gestrest is dat hij niet uit de heerlijke ontspanning van de trance wil komen omdat hij al heel lang niet zo' n aangename rust heeft ervaren. Het kan ook zijn dat de cliënt er aan gewend is trance te gebruiken als vlucht uit de werkelijkheid.

 

Ontspannen zijn voor hypnose?

Vaak wordt er gedacht dat je eerst ontspannen moet zijn om trance te kunnen ervaren. Ontspanning is een goed begin voor trance, maar geen absolute voorwaarde. In de moderne hypnotherapie wordt meestal gebruik gemaakt van het probleem waarmee de cliënt komt. Door op dit probleem te concentreren - meestal een gevoel van spanning, angst, verdriet of boosheid - raakt de cliënt vaak heel gemakkelijk in trance. Een lange inleiding (inductie) van hypnose is dan niet nodig. Vaak ontstaat de werkelijke ontspanning pas aan het eind van de sessie als er een grondige emotionele ontlading is geweest en de cliënt heldere inzichten heeft gekregen.

 

Is hypnose therapie?

Hoewel de toestand van hypnose - meestal - gezond is voor lichaam en geest, is hypnose op zich geen therapie. De hypnotische trance is slechts een bewustzijnstoestand waarin therapeutische technieken en methoden een extra krachtig effect hebben. Hypnotherapie is een combinatie van hypnose en allerlei psychotherapeutische technieken.

 

Geheimen onthullen?

Er is bij sommige mensen de angst dat ze tijdens hypnose misschien tegen hun wil geheimen onthullen. Hoewel we tijdens hypnose gemakkelijker praten, wordt de keus om bepaalde dingen al dan niet te vertellen tijdens hypnotherapie altijd gerespecteerd. De therapeut mag de cliënt nooit forceren om dingen te zeggen die hij eigenlijk liever geheim houdt. En een basisregel is dat alles wat in therapie wordt gezegd strikt vertrouwelijk blijft.

 

Hoe echt is het wat ik beleef in trance?

In het algemeen kan gesteld worden dat het onderbewuste het beste met de cliënt voor heeft. Dit houdt in dat het onderbewuste in trance beelden, gevoelens en gewaarwordingen geeft die op dat moment geschikt zijn voor de cliënt om mee te werken. Er is bijvoorbeeld verschil bij iemand die een vorig leven 'beleeft' tussen de ervaring (die de cliënt op dat moment ervaart) en de feiten. De ervaring voelt voor de cliënt echt. De feiten zijn meestal niet te controleren. Daar komt bij dat de ervaringen gefilterd worden / gewaar worden door het (20e - 21e eeuws) bewustzijn.
Er is op dit moment een discussie gaande omtrent 'fictieve' of 'false memories'. Dat wil zeggen dat door de vraagstelling in een hypnosesessie gebeurtenissen gesuggereerd kunnen worden en zodoende valse (niet gebeurde) ervaringen naar boven kunnen komen. Een therapeut zal dit trachten te voorkomen.
Ik ga er vanuit dat het onderbewuste een cliënt gewaarwordingen geeft die in het belang van de cliënt zijn om iets op te lossen. Of dit juridisch aantoonbare ware gebeurtenissen zijn, valt veelal niet te bewijzen. Alleen bij getuigen of indirect bewijs kan dit mogelijk hard gemaakt worden.
Als bijvoorbeeld iemand een auto-ongeluk heeft gehad en er is een röntgenfoto gemaakt waarbij een gebroken been te zien is dan is dit juridisch hard bewijs. Als iemand jaren later dit herbeleeft in een sessie dan kan dit geverifieerd worden.
Helaas is het zo dat meestal geen hard bewijs of indirect bewijs aanwezig is. Indien een cliënt juridische genoegdoening wil, dan is dat meestal niet mogelijk. Als iets echt gebeurd is en de buitenwereld doet dit af als ‘false memories’ dan kan dit als onrecht ervaren worden en mogelijk voor slachtoffers traumatisch zijn.
Hoe stel je vast of ervaringen echt of onecht zijn? Hier is nog geen eensluidend antwoord op te geven. In de therapie wordt met alle ervaringen (echt en/of fictief) gewerkt om een cliënt te helpen in zijn problematiek.

 

Hoeveel sessies zijn nodig voor een klacht?

Regressietherapie en hypnotherapie is een krachtige interventie. Ter indicatie van de therapieduur kan gesteld worden dat voor lichte klachten of thema's er drie tot vijf sessies nodig zijn. De klacht dient dan in proportie verminderd of opgelost te zijn. Voor (zeer) zware klachten is dit niet zo eenvoudig in te schatten. Er zijn dan te veel onbekende factoren die een rol kunnen spelen.

 

Kunnen kinderen regressietherapie of hypnotherapie volgen?

Ja, kinderen kunnen zeer goed regressietherapie of hypotherapie volgen. Kinderen zijn verrassend flexibel. Kinderen zijn over het algemeen in staat sneller resultaat te boeken dan volwassenen.

 

Vergoeding van de kosten door uw verzekeraar

Onze hypnotherapeut is lid van de NBVH  (Nederlandse beroepsvereniging van Hypnotherapeuten, lidnr. 04093) en de RBCZ®: registratienummer 403221R. De NBVH  is erkend door een groot aantal zorgverzekeraars. Voor vergoeding van de kosten van de behandeling kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De volgende codes zijn wellicht nodig om te vermelden: AGB code: 90030435 en Praktijkcode 90071408

 

Heb ik een doorverwijzing van de huisarts nodig?

Nee, een  doorverwijzing van uw huisarts is niet nodig.

 

In what languages can I have therapy?

If you speak Nederlands, English or Deutsch we possibly can be of assistance.

 

Staat uw klacht er niet bij?

Niet alle klachten waar hypnotherapie kan worden ingezet kunnen op deze internet pagina worden weergegeven. Als uw klacht er niet bij staat neem dan contact Informatie aanvraag op voor meer informatie of een consult.

Keuzes (leren) maken

Er zijn cliënten die om welke reden dan ook moeite hebben met het maken van keuzes. Vaak heeft dit een grote weerslag in iemands maatschappelijke functioneren. Met hypnotherapie kan worden gezocht naar de oorzaak. Als de oorzaak gevonden is, kan worden overgegaan tot het oplossen en verwerken van de oorzaak en de gevolgen. Het vermogen tot het maken van keuzes neemt daarmee toe.
Ook in zakelijk opzicht kan van de creativiteit verhogende aspecten van hypnotherapie gebruik worden gemaakt bij het vinden van oplossingen en het komen tot keuzes bij eender welk probleem. Het vergroten van de vaardigheid van keuzes hoeft niet beperkt te blijven tot persoonlijke zaken.

Fobieën en angsten

Fobieën en angsten zijn vaak mentale gebeurtenissen die iemand flink kunnen hinderen. Vaak treden daar automatisch zelf gecreëerde tranceverschijnselen bij op. Hypnotherapie is dan bij uitstek een therapie om de fobie of angst aan te gaan, op te lossen of beter te leren hanteren in het dagelijkse leven. De vaardigheid van de cliënt in het creëren van trance wordt dan benut voor de therapie!

Verdriet, pijn en rouwverwerking

Verdriet en pijn horen bij het leven. Rouwverwerking is zeer persoonlijk. Globaal verloopt rouwverwerking volgens bekende fasen. Die fasen kunnen willekeurig wisselen. Voor de veerwerking is tijd nodig. Maar wat als iemand in één van die fasen blijft hangen of om een of andere reden een fase niet goed doorkomt en niet goed zijn of haar rouw verwerkt? De oorzaak hoeft niet bij de persoon of gebeurtenis te liggen waar cliënten over rouwen. Dieper graven en hulp bij het proces van rouw wordt dan geadviseerd.

Relatieproblematiek

Relatieproblemen komen uiteraard voor tussen twee of meer mensen. Wat minder bekend is dat relatieproblemen vaak voorkomen door interne oorzaken bij de betreffende mensen. Voice Dialogue is een van de manieren van een hypnotherapeut om dit therapeutisch aan te gaan. Het blijkt dan vaak dat er patronen in de mensen zitten die steeds weer herhaald worden. Het doorbreken van deze patronen is dan één van de doelen van therapie.

Gezinsproblematiek

Een aantal problemen van mensen heeft duidelijk te maken met het gezin van herkomst. Gezinsproblematiek kan ook worden doorgegeven en zo generaties lang binnen een familie voorkomen. Cliënten die dit onderkennen kunnen dit doorwerken en zodoende voorkomen dat het zich herhaald bij hun nageslacht. Hypnotherapie kan in deze zeker behulpzaam zijn.

Leren omgaan met hoge gevoeligheid

Het is opmerkelijk dat steeds meer mensen hoog sensitief blijken te zijn. In de media wordt hier meer en meer aandacht aan besteed. Eigenlijk waren deze mensen dat al maar wisten dat niet van zichzelf. Onderzoek wijst uit dat 20% van de mensen - dus 1/5 deel van de wereldbevolking! - (hoog) gevoelig is. Hoog sensitieve mensen blijken zoals de term al aangeeft zeer gevoelig voor verschillende zaken te zijn. Deze gevoeligheid kan het leven behoorlijk overheersen of hinderen. Het omgaan met deze gevoeligheid vraagt vaak om een nader onderzoek van jezelf en om die hulpbronnen te ontdekken om van een last, een talent met mogelijkheden te maken. De schrijver van dit stukje heeft hier zelf (persoonlijke en therapeutische) ervaring mee, en dit traject zelf doorlopen.

Ontspanning

In deze tijd van stress worden mensen zich bewust van een natuurlijke behoefte aan ontspanning. Om toch ontspannen te zijn in een druk leven of stressvolle omstandigheden kunnen cliënten leren om op zelf gekozen tijden (zelfs onder werktijd of in een stressvolle situatie) te ontspannen. Meer rust, overzicht en een prettiger gevoel naast beter met situaties kunnen omgaan zijn dan het gevolg.

Stotteren

Stotteren wordt (volgens recent onderzoek) meer en meer gekoppeld met gevoelens hebben van (on)gelijkwaardigheid in bepaalde situaties. Met hypnotherapeutische technieken kunnen oorzaken en gevolgen onderzocht en verwerkt worden. Daarna kan de cliënt met coaching, begeleid worden in het dagelijkse leven om het stotteren achter zich te laten.

Jezelf beter leren kennen, jezelf weer vinden

Cliënten komen ook met vragen over zichzelf. Met name in crisis situaties of situaties van stagnerende persoonlijke of maatschappelijke groei gaan mensen zoeken naar oplossingen. Voor mensen die zich beter willen leren kennen biedt hypnotherapie diverse methoden (in sessies en oefeningen thuis) om hun bewustzijn te ontwikkelen en te groeien.

Moderne hypnotherapie
Aantal artikelen:
2
Veel gestelde vragen (faq)
Aantal artikelen:
1
Voorbeelden
Aantal artikelen:
12
Hypnotherapeut
Aantal artikelen:
2
Therapie kan helpen bij
Aantal artikelen:
1