Breadcrumbs

Haptotherapie

In onze cultuur leven we vooral vanuit onze verstandelijke vermogens. Als kind wordt ons al geleerd niet meer tastend (hapto in het Grieks) de wereld te verkennen. Stil zitten en de cognitieve vermogens ontwikkelen in plaats van aanraken en aangeraakt worden. Leren omgaan met en vertrouwen op gevoel en emotie, of op intuïtie en innerlijk weten, wordt niet geleerd. Het raakt zelfs ondergewaardeerd.
Reagerend vanuit ingeslepen reactiepatronen kun je als volwassene op een gegeven moment in de knoop raken met jezelf en in relaties. Of je kunt niet echt het antwoord vinden op je levens- en zingevingsvragen.
Haptotherapie gaat terug naar de basis van het voelen om van daar uit verder je eigen ontwikkelingspad te kunnen gaan. Door balans te vinden tussen gevoel en verstand wordt een bewustwordingsproces in gang gezet. Welke beweging voel je van binnen en hoe komt die beweging naar buiten? Dit kan leiden tot inzicht en persoonlijke groei.
Als gevoel en verstand in de mens weer samen komen, wordt het denken gevoed door het voelen en het voelen door het denken.

Een mens is een denkend, voelend en handelend wezen. Door middel van haptotherapie leer je in contact te komen met je gevoel, en je bewust te worden van de dieper in het lichaam opgeslagen gevoelens en emoties. Het doel is dat je gaat vertrouwen op je gevoel en de signalen van je lichaam. Zodoende herstel je de eenheid van lichaam en geest. Je komt weer in contact met jezelf. 
Het bewust maken van je gevoelens is het uitgangspunt. Uiteraard is een gesprek om achterliggende oorzaken helder te krijgen onderdeel van de therapie. Patronen in je leven (vaak al vanuit de jeugd), zoals je denkt, voelt en handelt, zijn voelbaar -ervaarbaar- te maken aan en in het lichaam. Bijvoorbeeld het stellen van grenzen, het gaan staan voor jezelf of het in je hoofd zitten worden voelbaar voor jezelf door de directe aanraking. Zo word je bewust gemaakt van deze patronen en leert je lichaam nieuwe mogelijkheden van reageren. Dit activeert het lichaamsbesef en daarmee je zelfbesef. De omgang met jezelf en met anderen zal veranderen. Je luistert beter naar jezelf en je kunt je beter uiten. Oftewel: je durft meer jezelf te zijn, degene die je in wezen bent.

Haptotherapie kan helpen bij:

Haptotherapie kan helpen bij:

  • klachten van stress, overspannenheid, burn-out en de voorkoming hiervan
  • overbelasting, zowel lichamelijk als geestelijk
  • psychosomatische klachten
  • moeilijkheden met herkennen en uitdrukken van gevoelens
  • het gevoel hebben in de knoop te zitten met jezelf
  • vragen op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling
  • levens- en zingevingvragen