Breadcrumbs

Op maat gemaakt voor uw bedrijf

Het is mogelijk om een in company training te verzorgen specifiek gericht op de wensen binnen uw bedrijf. Of het gaat om stress, hoge gevoeligheid, competentie vergroting, creativiteit vergroten en dergelijke dan kan dit worden besproken. Effeta beschikt over verschillende modules waardoor een training binnen relatief korte tijd kan worden gerealiseerd. 
Ook de nieuwe energetische powertechniek TFT en EFT kan daarvoor worden ingezet. Hier kan dan met name gedacht worden aan stress reductie en creativiteit verhogen voor uw medewerkers en verminderen van spanning op de werkvloer. Wat dit kan betekenen voor uw organisatie kunt u zelf inschatten.

 

Coaching

In de coaching wordt gebruik gemaakt van de hiervoor beschreven methodieken in een geheel individueel afgestemd traject. De coaching heeft als doel om met de situatie op het werk om te leren gaan, om terugkeer te begeleiden of te helpen bij het zoeken naar alternatieven, indien terugkeer niet mogelijk is.
Bewustwording en inzicht in het eigen functioneren op het werk staan centraal. Het doel is dit functioneren te optimaliseren door samen oplossingen te vinden en toe te passen.

 

Therapie

De therapie richt zich op het in kaart brengen van de dieper liggende problematiek, bewustwording en verwerking hiervan. Doel is om tot oplossingen te komen en (gedrags)veranderingsprocessen in gang te zetten, die het welbevinden van de cliënt in interactie met de (werk)omgeving verbeteren.