Breadcrumbs

Bedrijven

Wat heeft Effeta training, coaching en therapie -bezien vanuit het perspectief van het bedrijfsleven - aan de werkgever en werknemer te bieden? :

Een multi-methodische aanpak van (dreigend) ziekteverzuim door klachten van stress en overbelasting zoals overspannenheid en burn-out. En natuurlijk de preventie daarvan.

De werkdruk in Nederland is hoog vergeleken met andere Westerse landen. In het arbeidsproces worden mensen daarom steeds vaker blootgesteld aan stress, met alle gevolgen van dien voor hun lichamelijk en geestelijk welzijn. Daarbij komt dat werkgevers door nieuwe wet - en regelgeving steeds vaker en in toenemende mate - ook financieel - (mede) verantwoordelijk zijn voor hun werknemers in geval van ziekte en re-integratie. De zorg voor een spoedig herstel van zieke werknemers en beter nog het voorkomen van ziekte zijn daardoor belangrijke thema’s geworden.