Werkwijze behandeltraject

Om tot uw hulpvraag te komen volg ik een bepaalde werkwijze binnen het behandeltraject, er wordt er een traject van contact maken, intake en aansluitende sessies gevolgd.
Als u de website heeft bekeken kunt u vragen om contact. Dat kan via het invulformulier of direct per gsm: +31(0)6 55 342478, ook via Whatsapp is mogelijk. Als ik bezig ben kan ik geen telefoon beantwoorden en kunt u de voicemail inspreken. Ik neem dan zo spoedig als mogelijk contact met u op. In het eerste telefonische contact - dit is gratis - bespreken we waarvoor u begeleiding wenst. Als er een klik is kunnen we een afspraak maken voor een intake. Ik geef u dan verdere benodigde informatie over voorbereiding, waar de praktijk is, het uurtarief en betalingsmogelijkheden, vergoeding, enz. en ik hint u er op voldoende nachtrust te hebben voor de sessie.

Werkwijze behandeltraject: De intake

De intake duurt in de regel 1 uur tot 1,5 uur. U kunt ca 10 min - 15 min voor de afspraaktijd binnen komen. In de intake worden de achtergronden van uw doel of klacht besproken en komen we samen tot een hulpvraag. Indien dit mogelijk is kan ik u het aantal benodigde sessies schatten. Er zijn mensen de niet alles in de intake kunnen of willen vertellen, of een verborgen klacht hebben, dit kan invloed hebben op het aantal geschatte sessies, vandaar dat de schatting niet bindend kan zijn. Voor een aantal klachten zoals Anorexia en Boulimia gaat schatten niet. Dit heeft dan alles met de klacht te maken. Verder vertel ik wat er met uw gegevens gebeurt en wie er wel en geen toegang tot hebben. Dat alles volgens de wettelijke norm.

Het intake gesprek is een kwalitatief hoogwaardig gesprek. Na dit gesprek ga ik de informatie nog eens door en maak ik een lijst van aandachtspunten. Daarmee ben ik goed voorbereid voor uw eerste sessie. Het spreekt daarmee voor zich dat voor de intake kosten worden berekend. Heel soms wenst iemand een behandeling zonder intake. Helaas kan ik daar niet in mee gaan. De intake is nodig en verhoogt de kans op behalen van het gewenste resultaat.

Werkwijze behandeltraject: de behandelovereenkomst

Bij de werkwijze binnen een behandeltraject hoort het intakegesprek. In het intake gesprek wordt als u met het behandelplan eens bent  - een wettelijk vereist -  Behandelovereenkomst  opgemaakt. De behandelovereenkomst betekent dat ik u mag begeleiden. Bij een behandelovereenkomst voor jongeren dienen de cliënt en de opvoeders toestemming te verlenen. Na het ondertekenen van de overeenkomst spreken we een datum af voor een sessie.

Werkwijze behandeltraject: De sessie(s)

Een sessie duurt in de regel 1 tot 1,5 uur. Het kan ook bij uitzondering langer duren.
Binnen de sessie gaan we met hypnotherapeutische en andere technieken aan de slag. We kunnen bijvoorbeeld gaan speuren naar de oorzaak van de klacht en als we die vinden dan behandelen. Of we zoeken het inzicht dat u nodig heeft en oefenen met vaardigheden voor het behalen van uw doel. Of we behandelen direct op de klacht. En zo zijn er nog meer dingen die we kunnen doen om uw doel en hulpvraag te realiseren.
Overigens maakt het daarbij niet uit of u ontspannen of gespannen begint aan de sessie. We kunnen er in beide situaties mee werken.

Klacht- en tuchtrecht

De leden van de NBVH zijn gehouden aan het klacht- en tuchtrecht van de RBCZ en TCZ. Mocht er een onenigheid ontstaan dan probeer ik er met u uit te komen. Mocht dit niet lukken dan kunt u contact opnemen met de NBVH. Dit alles is geregeld met als uitgangspunt de wet WGBO die op 1 april 1995 in werking is getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntengegevens.

werkwijze behandeltraject: Uw privacy

Volgens de wet dien ik uw gegevens bij sessies tot 1-1-2020, 15 jaar te bewaren . En voor sessies na 1-1-2020 is de bewaartermijn 20 jaar. Voor de meeste mensen is dit lang, echter in bijzondere situaties is de bewaartermijn van 20 jaar nuttig. Bijvoorbeeld als kinderen van een overledene dingen of zaken wensen te weten voor de oplossing van hun eigen klacht.

Uurtarief en betaling

Het uurtarief is euro 68 per uur met een minimum van één uur. Daarna wordt per kwartier verrekend. Bijvoorbeeld 1,5 uur is dan 1,5 maal euro 68.
De betalingsmogelijkheden zijn gewijzigd. U kunt contant betalen of met een PIN betaling. Indien u dit niet kunt, heeft u een betalingstermijn van twee weken. Een volgende sessie kan pas worden uitgevoerd als aan de betalingsverplichting is voldaan.

U krijgt altijd een nota mee. Overigens als u te laat, dat is binnen 24 uur van de afspraak afmeldt, dan wordt zoals gebruikelijk binnen de gezondheidszorg de gereserveerde tijd doorberekend.

Helaas komt er af en toe iemand voorbij die er andere (wan)betalings-ideeën op na houdt. Voor die zeldzame keren werk ik samen met Medicas incassojuristen. De betalingsvoorwaarden die door mij gehanteerd worden zijn hier in te zien.

Vergoeding

Afhankelijk van uw aanvullende ziektekostenverzekering kunt u de nota vergoed krijgen. Op zorgwijzer.nl kunt u nakijken of hypnotherapie binnen uw verzekering deels vergoed wordt. Houdt er rekening mee dat de websites niet up-to-date hoeven te zijn. De website van uw eigen ziektekostenverzekeraar geeft uitsluitsel. De volgende codes zijn wellicht nodig om te vermelden: AGB code: 90030435 en Praktijkcode 90071408.

Werkwijze behandeltraject: Doorverwijzing

Het kan zijn dat gedurende de sessies wordt onderkend dat uw klacht slechts deels of niet is op te lossen. Het kan ook zijn dat een volgende fase voor de cliënt is aangebroken waarbij voor de volgende stap een andere therapie of een andere therapeut nodig is. Hoe zwaarder de problematiek, hoe groter de kans is dat verschillende aansluitende therapieën een traject vormen om de cliënt bij het gewenste doel te brengen. Het past binnen de werkwijze van het behandeltraject dat ik u dan door verwijs. Als dat zo is, zal ik begeleiden bij de doorverwijzing.

Behandeltraject

Zo veel informatie

Ik kan me voorstellen dat de informatie van de werkwijze behandeltraject allemaal erg veel informatie is. Een deel is wettelijk verplicht om zo goed mogelijk te informeren. Dit is allemaal formeel. De therapie en coaching is dat gelukkig niet. We werken samen aan het opgestelde doel of hulpvraag. En binnen de ernst van de therapie kan zeker ook gelachen worden!