Voorbeelden hypnotherapie

De onderstaande voorbeelden hypnotherapie geven de brede inzetbaarheid van hypnotherapie bij klachten weer. Echter niet alle klachten waar hypnotherapie kan worden ingezet kunnen op deze internet pagina worden weergegeven. Als uw klacht er niet bij staat neem dan contact Informatie aanvraag op voor meer informatie of een consult.

Voorbeelden hypnotherapie keuzes maken

Voorbeelden hypnotherapie: Keuzes (leren) maken

Er zijn cliënten die om welke reden dan ook moeite hebben met het maken van keuzes. Vaak heeft dit een grote weerslag in iemands maatschappelijke functioneren. Met hypnotherapie kan worden gezocht naar de oorzaak. Als de oorzaak gevonden is, kan worden overgegaan tot het oplossen en verwerken van de oorzaak en de gevolgen. Het vermogen tot het maken van keuzes neemt daarmee toe.
Ook in zakelijk opzicht kan van de creativiteit verhogende aspecten van hypnotherapie gebruik worden gemaakt bij het vinden van oplossingen en het komen tot keuzes bij eender welk probleem. Het vergroten van de vaardigheid van keuzes hoeft niet beperkt te blijven tot persoonlijke zaken.

Voorbeelden hypnotherapie: Fobieën en angsten

Fobieën en angsten zijn vaak mentale gebeurtenissen die iemand flink kunnen hinderen. Vaak treden daar automatisch zelf gecreëerde tranceverschijnselen bij op. Hypnotherapie is dan bij uitstek een therapie om de fobie of angst aan te gaan, op te lossen of beter te leren hanteren in het dagelijkse leven. De vaardigheid van de cliënt in het creëren van trance wordt dan benut voor de therapie!

Bij de voorbeelden hypnotherapie horen ook vaak relaties in het gezin en tussen partners.

Relatieproblematiek

Voorbeelden hypnotherapie: Relatieproblematiek

Relatieproblemen komen uiteraard voor tussen twee of meer mensen. Wat minder bekend is dat relatieproblemen vaak voorkomen door interne oorzaken bij de betreffende mensen. Voice Dialogue is een van de manieren van een hypnotherapeut om dit therapeutisch aan te gaan. Het blijkt dan vaak dat er patronen in de mensen zitten die steeds weer herhaald worden. Het doorbreken van deze patronen is dan één van de doelen van therapie.

Voorbeelden hypnotherapie gezinsproblematiek

Voorbeelden hypnotherapie: Gezinsproblematiek

Een aantal problemen van mensen heeft duidelijk te maken met het gezin van herkomst. Gezinsproblematiek kan ook worden doorgegeven en zo generaties lang binnen een familie voorkomen. Cliënten die dit onderkennen kunnen dit doorwerken en zodoende voorkomen dat het zich herhaald bij hun nageslacht. Hypnotherapie kan in deze zeker behulpzaam zijn.

Voorbeelden hypnotherapie rouwverwerking

Verdriet, pijn en rouwverwerking

Verdriet en pijn horen bij het leven. Rouwverwerking is zeer persoonlijk. Globaal verloopt rouwverwerking volgens bekende fasen. Die fasen kunnen willekeurig wisselen. Voor de verwerking is tijd nodig. Maar wat als iemand in één van die fasen blijft hangen of om een of andere reden een fase niet goed doorkomt en niet goed zijn of haar rouw verwerkt? De oorzaak hoeft niet bij de persoon of gebeurtenis te liggen waar cliënten over rouwen. Dieper graven en hulp bij het proces van rouw wordt dan geadviseerd.

Hoge gevoeligheid

Leren omgaan met hoge gevoeligheid

Het is opmerkelijk dat steeds meer mensen hoog sensitief blijken te zijn. In de media wordt hier meer en meer aandacht aan besteed. Eigenlijk waren deze mensen dat al, maar wisten dat niet van zichzelf. Onderzoek wijst uit dat 20% van de mensen - dus 1/5 deel van de wereldbevolking! - (hoog) gevoelig is. Hoog sensitieve mensen blijken zoals de term al aangeeft zeer gevoelig voor verschillende zaken te zijn. Deze gevoeligheid kan het leven behoorlijk overheersen of hinderen. Het omgaan met deze gevoeligheid vraagt vaak om een nader onderzoek van jezelf en om die hulpbronnen te ontdekken om van een last, een talent met mogelijkheden te maken. De schrijver van dit stukje heeft hier zelf (persoonlijke en therapeutische) ervaring mee, en dit traject zelf doorlopen.

Nog meer voorbeelden hypnotherapie

Ontspanning

In deze tijd van stress worden mensen zich bewust van een natuurlijke behoefte aan ontspanning. Om toch ontspannen te zijn in een druk leven of stressvolle omstandigheden kunnen cliënten leren om op zelf gekozen tijden (zelfs onder werktijd of in een stressvolle situatie) te ontspannen. Meer rust, overzicht en een prettiger gevoel naast beter met situaties kunnen omgaan zijn dan het gevolg.

Voorbeelden hypnotherapie: Stotteren

Stotteren wordt (volgens recent onderzoek) meer en meer gekoppeld met gevoelens hebben van (on)gelijkwaardigheid in bepaalde situaties. Met hypnotherapeutische technieken kunnen oorzaken en gevolgen onderzocht en verwerkt worden. Daarna kan de cliënt met coaching, begeleid worden in het dagelijkse leven om het stotteren achter zich te laten.

Jezelf beter leren kennen, jezelf weer vinden

Jezelf beter leren kennen, jezelf weer vinden

Cliënten komen ook met vragen over zichzelf. Met name in crisis situaties of situaties van stagnerende persoonlijke of maatschappelijke groei gaan mensen zoeken naar oplossingen. Voor mensen die zich beter willen leren kennen biedt hypnotherapie diverse methoden (in sessies en oefeningen thuis) om hun bewustzijn te ontwikkelen en te groeien.

Roken 

Voorbeelden hypnotherapie: Roken

Binnen de voorbeelden hypnotherapie hoort "Roken"  zeker thuis. Stoppen met roken kan! Mensen die al verscheidene malen geprobeerd hebben te stoppen met roken en dat helaas nog niet gelukt is kunnen met hypnotherapie kijken hoe dit komt en dit dan aanpakken om dan alsnog met roken te kunnen stoppen. Diverse ‘Stoppen met roken’ methoden pakken de gewoonte aan. Als dit lukt en de gewoonte verdwijnt is de cliënt vrij van roken. Roken kan ook een uiting zijn van een onbewuste behoefte. Roken kan ook veroorzaakt zijn door een introjectie ergens in het verleden van de cliënt.
Hypnotherapie toegepast in combinatie met Thought Field Therapy (TFT) is dan een goede manier om deze zaken naar boven te halen en te verwerken. Momenteel wordt met een stappenplan (Intake en Q-day). Als het een gewoonte was dan ben je in de regel rookvrij. De volgende stap wordt alleen genomen indien je nog onrust ervaart in de dagen erna. Dan wordt in drie sessies deze onrust onderzocht en behandeld. Dus:

1. Intake waarin je rookgedrag en achtergronden onderzocht worden. Dit levert de informatie voor de quiting day (Q-Day).

2. Je mag vanaf het slapen gaan tot aan de sessie van de dag erna geen sigaret roken. Meestal kom je dan met een grote trek in een sigaret binnen. Mocht je wel hebben gerookt voorafgaand aan de sessie dan krijg je een nota en wordt een nieuwe sessie gepland. Dit is op vele jaren tijd slechts één maal gebeurt. Voor de nieuwe sessie wordt opnieuw de afspraak gemaakt dat je niet gerookt hebt vanaf moment van slapen gaan tot aan binnenkomst voor de sessie.

3. De zin in een sigaret en de verslavende component wordt direct aangepakt! Meestal verdwijnt de grote zin in een sigaret ter plekke en binnen enkele minuten! Dan worden alle situaties doorgenomen die met roken te maken hebben en behandeld. Zo wordt het je makkelijk gemaakt om zonder bij-effecten rookvrij te zijn en te blijven. Daarna wordt je in trance gebracht om een steun in de rug te geven voor de komende tijd waarin je rookvrij bent zonder bij-effecten!

4. Mocht je toch nog bij-effecten ervaren (zoals onrust of een slecht humeur enz.) dan is meestal de reden dat je een onbewuste behoefte hebt die gedempt werd door het roken. In drie sessies wordt de onrust onderzocht en behandeld om de bekende verleggingen als - snoepen, meer eten - te voorkomen. Af en toe komt dit bij cliënten voor na de intake, Q-day combinatie.

Staat uw klacht er niet bij

 

Staat uw klacht er niet bij?

Er zijn nog veel meer voorbeelden hypnotherapie op te schrijven. Niet alle klachten waar hypnotherapie kan worden ingezet kunnen op deze internet pagina worden weergegeven. Er zijn ook vage klachten die echt een klacht zijn. Daar kan hypnotherapie meer inzicht in geven. En als uw klacht er niet bij staat neem dan contact Informatie aanvraag op voor meer informatie of een consult.