Hypnotherapie

Hypnotherapie is een krachtige vorm van transpersoonlijke therapie. Er wordt gebruik gemaakt van de kracht van je onbewuste en je innerlijke bron (sommige mensen noemen dit de ziel). Binnen de hypnotherapie wordt onder meer gebruik gemaakt van trance. Trance is naast waken, slapen en dromen een staat van zijn. Vormen van trance zijn autorijden of het beoefenen van je hobby; daar waar je de aandacht op richt, waar je mee bezig bent. Trance is meestal gezond voor lichaam en geest. Emotionele problemen die je bezig houden veroorzaken een trance: een hypnotische toestand door jezelf gecreëerd, een conditionering.
Door hypnotherapie kun je jezelf daar vrij van maken. Je wordt uit je (zelf)hypnose gehaald. In hypnotherapie behoudt je de eigen wil, sterker nog: je krijgt meer eigen wil.

Doel van de therapie

Hypnotherapie heeft tot doel je te helpen je te verlossen van beperkende gedachten, neigingen en gevoelens, waardoor je meer verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen leven en een vrijer individu wordt. Over het algemeen worden beperkende gedachten, neigingen en gevoelens veroorzaakt door je schaduwzijde. Je onbewuste laat je daarmee weten dat er dingen zijn die je aandacht vragen, of een oplossing vragen. Binnen de hypnotherapie helpt je onbewuste je ook om die dingen of zaken op te lossen. Je onbewuste is je grote vriend!

Moderne hypnotherapie

Binnen de psychotherapie worden diverse hoofdstromingen onderscheiden. Een drietal zijn:

  • Gedragstherapie, waarbij de stimulus losgekoppeld wordt van de respons. Het deconditioneren van het gedrag.
  • Cognitieve therapie, waarbij de irrationele gedachtepatronen (denkbeelden en overtuigingen) gezocht worden en waarmee dan gewerkt wordt. Psychodynamiek, waarbij naar die onbewuste conflicten - die aanleiding geven tot klachten - wordt gezocht en daar wordt mee gewerkt.
  • Psychodynamische benadering waarbij vanuit vroegere ervaringen gedachten, gevoelens, verlangens, motieven en gedrag onderzocht worden.

De klassieke hypnotherapie wordt normalerwijs geplaatst binnen de psychodynamische benadering.
Binnen de moderne hypnotherapie -met traditioneel de Regressie en Reïncarnatietherapie - wordt ook gebruik gemaakt van de laatst ontwikkelde krachtigste hypnotherapeutische technieken om de cliënt te begeleiden. De gereedschapskist binnen de moderne hypnotherpie is inmiddes zeer uitgebreid en omvat: Thought Field Therapy (TFT) EMDR, EFT, Acceptenance and Commitment Therapy (ACT), Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) en Transactione Analyse welke verder kan worden uitgesplitst in Voice Dialogue.  Met de op maat afgestemde inzet van deze technieken kan worden gewerkt om tot de hulpvraag te komen.
In de aanpak binnen de hulpvraag van de cliënt zullen zelden alle genoemde technieken worden ingezet. Gedurende de intake wordt meestal onderkend welke technieken waarschijnlijk de optimale aanpak geven binnen de gestelde tijd.

De psychotherapie ontwikkelt zich verder en met de nieuwe inzichten vervagen in de praktijk de scherpe lijnen tussen de hoofdstromingen. Voor de cliënt is dit gunstig. Iedere cliënt is uniek en zo kan de op een bepaald moment meest geschikte therapievorm of combinatie worden toegepast.