Begeleiding bij hoog sensitiviteit (hsp)

Binnen Effeta kun je begeleiding krijgen bij hoog sensitiviteit waarin je leert omgaan met je hoge gevoeligheid. Het leren omgaan met hoge gevoeligheid wordt aangeboden in een individueel traject. Dit maakt het mogelijk op jou unieke situatie in te gaan en dat aan te bieden wat jij op dat moment kunt gebruiken. In dit traject is er eerst een intake waarin je persoonlijke levensgeschiedenis wordt besproken en een plan op maat wordt gemaakt. Daarna volgen bijeenkomsten waarin vaak eerst een aantal emotionele belemmeringen van jou worden aangepakt. De therapeutische technieken die hiervoor gebruikt worden zijn op jou afgestemd. Ik gebruik vaak Hypnotherapie, Thought Field Therapy (TFT) en Acceptance and Commtiment Therapy (ACT). In de sessies worden ook de oefeningen van Heart Waves aangeboden, die jou laten gronden binnen één seconde! Je laat omgaan met prikkels en je bij je spirituele hart kan brengen. De hoge gevoeligheidsoefeningen zijn ontstaan (sinds 2003) in het werken met (hoog) gevoelige mensen. Daarmee weet ik dat ze werken bij hoog gevoelige personen. Bij een aantal mensen leiden oefeningen van Heart Waves je naar het spirituele Hart.

Door het individuele traject heb je het voordeel dat de stof optimaal is afgestemd op jou als mens. Als de oefeningen zijn geleerd, kan het geleerde jou ondersteunen gedurende je gehele verdere leven! In je persoonlijke leven, je werk, je spirituele ontwikkeling!

Omdat het een individueel traject betreft, wordt er per consult een geldelijke vergoeding gerekend.  Je kunt de nota mogelijk indienen bij de aanvullende ziektekostenverzekering.

Tel. 06 - 55342478 Ronald Martens

Begeleiding bij hoog sensitiveit

Beschouw jij gevoeligheid als een last of ongemak?

Heb je begeleiding nodig bij hoog sensitiviteit? Mogelijk niet en veelal wel. Je kunt dit bij jezelf eenvoudig nagaan. Wanneer

 • geeft het onrust, angsten
 • geeft het stress en vermoeidheid elke keer weer
 • belasten te veel prikkel je of een bepaald type prikkels
 • heb je (na een bepaalde tijd) last om met veel mensen te zijn en wil je even op jezelf zijn
 • denk je negatief en heb je veel (zelf) kritiek
 • heb je weinig zelf vertrouwen
 • ga je vlug in je hoofd zitten en vergeet je dat je lichaam er ook nog is of mis je beter contact met je lichaam
 • merk je het in fysieke welbevinden
 • geeft het moeite je emoties te uiten

In het bovenstaande lijstje herken je vast wel één of meerdere klachten.

Waarmee kan begeleiding bij hoog sensitiviteit je helpen?

De methode Heart Waves kan je op veel manieren helpen. De meest voorkomende zijn:

 • transformeren van je gevoeligheid in een voordeel
 • vrij komen van oude trauma's en emotionele ongemakken
 • gronden (goed contact maken met de aarde) wanneer jij dat wilt en dat binnen één seconde
 • in balans blijven bij het omgaan met een veelheid van impulsen
 • je denken weer rustig maken of zelfs het verstillen voor korte tijd
 • het afschermen tegen negatieve energieën
 • in contact komen met jezelf, zelf vertrouwen te vergroten en Vreugde in het leven te ervaren
 • het geven van een boost van je inspiratie en het toepassen van je creativiteit
 • beïnvloeden van je omgeving vanuit je gevoeligheid
 • het versnellen van je spirituele groei

Als je de Heart Waves binnen jezelf ontdekt kan dat leiden tot meer vreugde in het ervaren van het leven.

Hoe weet ik, wat ik weet?

De praktijk voor begeleiding van hoog sensitiviteit

Vanaf het begin van de start van de praktijk zochten hoog gevoelige personen mij op. Dit begon echt op te vallen en bij telling door mij over een aantal jaar heen bleek dat 97% van de cliënten gevoelig, hoog sensitief of paranormaal gevoelig was. In de begeleiding van de hoog sensitiviteit bij de mensen ontstonden er oefeningen die werkten bij veel van de cliënten.

 • Ik werk al vele jaren met gevoelige mensen als therapeut
 • Vanaf het moment van het werken als therapeut zochten gevoelige mensen mij op
 • Werkend met gevoelige mensen ontdekte ik, verbeterde ik de behandeling en oefeningen
 • Ik heb inzichten vanuit een multidisciplinaire achtergrond, net als dat veel gevoelige personen veel interesses hebben, heb ik dat ook
 • Mijn cliënten en intuïtie leiden mij en statistiek laat zien dat er resultaat wordt geboekt.
 • Ik ben geboren als een gevoelig persoon (helder voelend) en ervaringen in het leven hebben mij veel geleerd en ik heb mijn Zelf gevonden. Mijn Zelf of ook wel Spirituele Hart,  is een drijvende kracht in mijn leven.

Heb je coaching van je hoog sensitiviteit nodig? Neem dan contact op, dan via het invulformulier of telefoon, whatsapp.

 

De methode Heart Waves, begeleiding bij hoog sensitiviteit

Heart Waves, open to your Heart potential

De methode die is ontstaan in de begeleiding bij hoog sensitiviteit is in boekvorm uitgebracht. Gevoelige personen hebben veel baat bij deze methode. Het boek uit 2014 is niet meer op de markt, echter is wel nog bij te verkrijgen. Het is in begrijpelijk Engels geschreven.

De baten die het meest genoemd worden zijn:

 • In contact komen met jezelf
 • Balans en zelfvertrouwen vergroten
 • Het denken tot rust brengen en een helderder hoofd krijgen
 • Goed geaard raken binnen één seconde
 • Inzicht krijgen in jezelf
 • Het gevoel van welbevinden vergroten
 • Lichamelijke klachten verzachten
 • In staat zijn om voor jezelf op te komen
 • Levensvreugde vinden
 • Leren luisteren naar je Zelf en steun ondervinden in je leven
 • Effectief afschermen van negatieve energieën van anderen

Met Heart Waves komen  mensen bij zichzelf en kunnen ze zich aarden binnen één seconde. Met deze methode kunnen mensen contact maken met hun Hart en dit inzetten voor hun leven. Het vermindert lijden en verhoogt het welbevinden in het leven. Om meer mensen met deze methode bekend te maken en er gebruik van te laten maken is het boek Heart Waves, open up to your Heart potential uitgebracht.

 

Book data:

Heart Waves
Open up to your Heart potential
Ronald Martens

ISBN-13: 978-94-92030-00-9 (Paper book)
Epub: 978-94-92030-01-6  (common E-reader format)
Mobi: 978-94-92030-02-3  (Kindle format)