Effeta training, coaching, therapie

Effeta training, coaching, therapie gaat uit van heel de mens: een holistische benadering. Dit is een benadering vanuit verschillende niveaus, het fysieke, het emotionele, het mentale en het spirituele niveau.
Effeta komt uit het Aramees en betekent: Ga open!
Het openen van de zintuigen, de lagen naar de diepere innerlijke kern afpellen, zodat de bezielde persoonlijkheid naar voren kan komen.

 

Luisteren naar je lichaam

 

Luisteren naar je gevoel

 

Luisteren naar jezelf

 

Effeta biedt training, coaching en therapie. Binnen de trainingen worden mensen vaardigheden geleerd die zij in hun persoonlijk en zakelijk leven kunnen gebruiken. Bij de coaching worden cliënten ‘vanaf de zijlijn’ gecoacht in real life situaties. Cliënten kunnen hun vaardigheden verder uitbouwen met persoonlijke ondersteuning. In de therapeutische setting wordt met de cliënt gewerkt aan de doelen en aan de hindernissen die de cliënt in zijn of haar leven ervaart.

Veel cliënten die bij mij komen zijn gevoelig, hoog sensitief en ook wel paranormaal gevoelig. Vaak zoeken zij het verbeteren van het contact met zichzelf, balans, stevigheid en zelf vertrouwen. En ook wel om vanuit innerlijke rust en vrede te leven. Er is een methode Heart Waves om je daar een heel eind in te laten groeien. Ook de Thought Field Therapy kan je emotioneel flink op weg helpen. Voor het anders omgaan met je denken is er die mooie techniek Accaptence and Commitment Therapy (ACT).

Kun jij luisteren naar je lichaam, naar je gevoel en jezelf? Als je dat kunt, levert dat verschillende dingen op, zoals meer stevigheid, een innerlijk kompas voor stuurkracht. Dat heb je nodig als je doelen stelt en wilt behalen! Neem contact op met dan kan ik inschatten of jij dat ook kunt behalen bij Effeta training, coaching, therapie.

Praktijk buiten

Effeta training, coaching, therapie: praktijk locatie


 

Gebruikte technieken voor een goed resultaat bij Effeta training, coaching, therapie

Als cliënt wil je graag dat jij je doel kunt halen en je probleem kunt oplossen of op zijn minst beter kunt hanteren. Hoe doe je dat? Welke technieken zet je dan in? Van mij mag je verwachten dat ik je kan begeleiden die technieken toe te passen die je naar de oplossing van je hulpvraag leiden.
Gebruikte technieken voor een goed resultaat die samen met de client worden ingezet, zijn Hypnotherapie, Regressie en Reincarnatietherapie, Thought Field Therapy. Ook de Acceptence en Commitment Therapy (ACT) is vaak heel behulpzaam. Het toepassen van deze technieken gebeurt in een optimale mix specifiek afgestemd op de cliënt. Dit is een flinke opsomming van therapiëen die je wellicht minder bekend voorkomen. Het beste is om het gewoon zelf te ervaren hoe ver de technieken je kunnen brengen in je hulpvraag. Gebruikte technieken voor een goed resultaat zijn:

  • Moderne hypnotherapie: Hypnotherapie is een krachtige vorm van transpersoonlijke therapie. Er wordt gebruik gemaakt van de kracht van je onbewuste en je innerlijke bron (sommige mensen noemen dit de ziel). Binnen de hypnotherapie wordt onder meer gebruik gemaakt van trance. Trance is naast waken, slapen en dromen een staat van zijn.
  • Regressie therapie en reïncarnatietherapie: Regressietherapie is een inzicht gevende therapie. Binnen de regressietherapie ga je terug in de tijd (regressie) naar ervaringen waarbij bepaalde beperkende gedachten, neigingen en gevoelens ontstonden. Als er ervaringen van voor de geboorte naar voren komen, dan wordt dit reïncarnatietherapie genoemd.
  • Thought Field Therapy (TFT): Een van de meest recent beschikbaar gekomen psychotherapeutische technieken zijn Thought Field Therapie, TFT en Emotional Freedom Technique, EFT waarbij EFT is afgeleid uit TFT. TFT is ontstaan uit de gecombineerde kennis over acupunctuur meridiaanpunten en modern hersenonderzoek. De technieken zijn zeer krachtig met de opvallende eigenschap dat ze direct werken.
  • Andere technieken die hier niet genoemd zijn zoals Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) en Acceptance en Comittment Therapy (ACT). Voor de cliënt worden de gebruikte technieken gemengd voor een goed resultaat.